Thema's

Banner_VJ23_Tekengebied 1

Vragen over je medewerkersbeleid ? HRwijs zet je op weg!

Werk je in een sociale onderneming? Zit je soms met vragen rond je personeelsbeleid ? Dan is HRwijs er voor jou!

Je HR-beleid van A tot Z!

Om jou op weg te helpen, hebben we alles wat je moet weten over medewerkersbeleid onderverdeeld in 9 thema’s. Op de volgende pagina’s verzamelen we een schat aan informatie, tips-and-tricks, praktijkgetuigenissen, maar ook hands-on tools. Je hoeft deze info niet in een bepaalde volgorde te doorlopen, maar kunt meteen van start met het thema waar je momenteel de meeste vragen over krijgt!

Wil je zelf ook je HR-kennis op peil houden? Ontdek hier ons laagdrempelig vormingsaanbod!

Strategisch HR-beleid

Aan een degelijk personeelsbeleid kan je niet beginnen als je je eigen organisatie niet kent. Wat zijn de missie en doelstellingen? Voor welke veranderingen staan we? Welke cultuur willen we uitdragen, zowel intern als naar buiten toe? Onder themablok 'visie op organisatie en HR' vind je informatie en slimme tips om je onderneming te doorgronden en een identiteit te geven. Pas dan is de tijd rijp voor 'medewerkersbeleid'.

Inclusie

Diversiteit op de werkvloer is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en gelijke kansen en dus inherent aan de social profit. Je hebt er ook alle baat bij om je organisatie open te stellen naar allerlei medewerkers.

Gesprekken voeren

Dagelijkse gesprekken op de werkvloer zijn de hoeksteen van een succesvolle samenwerking en dienstverlening. Formele gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden leveren dan weer waardevolle inzichten en versterken de band tussen organisatie en medewerker. Ze zijn nuttig en nodig voor een goede teamwerking.

Welzijn en gezondheid

Je medewerkers mogen dan leuke loopbaanvooruitzichten hebben, een fijne chef en een super team, maar als hun geest en lichaam het laten afweten, koop je daar niets mee. Wat kan je doen om de gezondheid en het welzijn van je medewerkers te bevorderen?

Leiding geven

Leidinggevenden vervullen een belangrijke rol in een organisatie. Ze sturen medewerkers aan, coachen ze en zorgen voor de schakel tussen directie en medewerkers of tussen beleid en uitvoering.

Instroom

De juiste medewerkers en vrijwilligers aantrekken, aan boord krijgen en aan je organisatie binden; het is cruciaal voor een goede werking. In tijden van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, wordt het steeds belangrijker om strategisch om te gaan met werving en selectie.

Ontwikkeling personeel

Wil je als kleine socialprofitorganisatie bijblijven, dan is het belangrijk snel en veel te kunnen leren. Voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers is dus nodig om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Je hoeft daarbij niet van nul te beginnen. Wie oog heeft voor het aanwezige talent en de beschikbare competenties in zijn organisatie, kan daarop voortbouwen en ze verder versterken, via opleiding en ervaringsleren.

Teamwerking

Je hebt een plan voor je organisatie. Je hebt de juiste mensen aangetrokken. En je weet ze te houden door hen kansen te geven en hun loopbaan vorm te geven. Mooi zo. Nu ook zorgen dat het team tevreden is en iedereen op elkaar is ingespeeld.

Uitstroom

Als de wegen scheiden tussen je organisatie en een medewerker, is het belangrijk om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld via een exitgesprek. Het kan hier gaan om een ontslag of een pensioen dat ingaat. Via outplacement kan je de medewerker naar een nieuwe baan begeleiden.

Ontdek ook onze andere diensten!

HR-helpdesk

Zit je nog met een specifieke vraag waar je snel een antwoord op zoekt? Onze HR-adviseurs staan klaar om je op weg te helpen!

Vraag je adviesgesprek aan!

HRscan

Zet je medewerkersbeleid op het juiste spoor met onze HRscan. Je krijgt onmiddellijk een duidelijk beeld van hoe je medewerkers het beleid ervaren. Wat zijn jullie sterke punten en wat jullie werkpunten? Na de analyse begeleiden we jullie tijdens een workshop om tot actie over te gaan.

Meer weten over de HRscan?

Schrijf je in voor de infosessie!

Of vraag onmiddellijk een adviesgesprek aan bij onze HR-adviseurs.

Vormingen en events

HRwijs biedt verschillende soorten vormingen aan in open aanbod. Hou je kennis op peil met onze webinars, live vormingen of een meerdaags traject.

Ontdek ons laagdrempelig vormingsaanbod!