Huishoudtype

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2019 is 12,8% van de medewerkers in PC 327 een éénoudergezin, terwijl dit op de Vlaamse arbeidsmarkt 8,4% van de medewerkers is.

  • Andere
  • Alleenwonend
  • Samenwonend zonder kinderen
  • Eénouder
  • Samenwonend met kinderen

Methodologie

Medewerker (loontrekkende) naar huishoudtype

Met medewerker verwijzen we naar de loontrekkende werknemer, woonachtig in het Vlaams Gewest, ongeacht de plaats van tewerkstelling. Het betreft de loontrekkende werknemer die, via de multifunctionele aangifte (DMFA), wordt aangegeven bij de RSZ. Voor de totale Vlaamse arbeidsmarkt nemen we hier ook de DIBISS-gegevens mee.

Het huishoudtype wordt aangeleverd door de Bevolkingsstatistieken op 1 januari van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie , het vroegere NIS, op basis van Rijksregistergegevens. De volgende huishoudtypes worden onderscheiden: gehuwden met kinderen en zonder kinderen, ongehuwden (samenwonenden) met en zonder kinderen, éénoudergezinnen, alleenstaanden en collectieve huishoudens.

Medewerkers volgens paritair comité

Medewerkers (loontrekkenden, woonachtig in Vlaanderen, die via dmfa gekend zijn bij de RSZ) kunnen worden ingedeeld volgens het paritair comité waaronder hij/zij werkzaam is. Voor de social profit weerhouden we 7 paritaire comités:

PC 318: Diensten voor gezins-en bejaardenhulp

PC 319: Opvoedings-en huisvestingsinrichtingen en –diensten

PC 327: Beschutte en sociale werkplaatsen

PC 329: Socioculturele sector

PC 330: Gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 337: Non-profit

Tot 2007 werden PC 330 en PC 331 verenigd onder PC 305 (Gezondheidsdiensten).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag