Leeftijd

De medewerkers kunnen worden ingedeeld volgens 3 leeftijdsklassen: jonger dan 25 jaar, 25-49 jaar en ouder dan 49 jaar.

Bij een “geïndexeerde evolutie” nemen we een bepaald jaar als referentie (vast punt). Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit verder in de tijd is geëvolueerd.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: tussen 2010 en 2020 groeide het aantal medewerkers van 50 jaar of ouder in de social profit met 78%, terwijl deze groei gemiddeld op de arbeidsmarkt slechts 41% bedroeg.

 • -25
 • 25-49
 • +49
 • -25
 • 25-49
 • +49
 • 2010
 • 2020
 • -25
 • 25-49
 • +49
 • Social profit
 • Vlaamse arbeidsmarkt
 • Social profit -25
 • Social profit 25-49
 • Social profit +49
 • Vlaamse arbeidsmarkt -25
 • Vlaamse arbeidsmarkt 25-49
 • Vlaamse arbeidsmarkt +49
 • 318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
 • 319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • 327 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen
 • 329 Socioculturele sector
 • 330 gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • Social profit
 • Vlaamse arbeidsmarkt
 • 318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
 • 319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • 327 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen
 • 329 Socioculturele sector
 • 330 gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • Social profit
 • Vlaamse arbeidsmarkt
 • 318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
 • 319 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • 327 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen
 • 329 Socioculturele sector
 • 330 gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • Social profit
 • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

Medewerkers volgens paritair comité

Medewerkers (loontrekkenden, woonachtig in Vlaanderen, die via dmfa gekend zijn bij de RSZ) kunnen worden ingedeeld volgens het paritair comité waaronder hij/zij werkzaam is. Voor de social profit weerhouden we 7 paritaire comités:

PC 318: Diensten voor gezins-en bejaardenhulp

PC 319: Opvoedings-en huisvestingsinrichtingen en –diensten

PC 327: Beschutte en sociale werkplaatsen

PC 329: Socioculturele sector

PC 330: Gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 337: Non-profit

Tot 2007 werden PC 330 en PC 331 verenigd onder PC 305 (Gezondheidsdiensten).

De term ‘medewerker’ verwijst naar alle loontrekkende werknemers die in het Vlaams Gewest wonen. Het verschil met arbeidsplaatsen is dus dat de plaats van tewerkstelling van de ‘medewerker’ niet gekend is. Hij of zij kan in Vlaanderen, Brussel, Wallonië of in het buitenland werken. Het gaat hier enkel over de loontrekkende werknemers die zijn aangegeven bij de RSZ. Werknemers die ressorteren onder de DIBISS-gegevens worden hier buiten beschouwing gelaten.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag