Onderwijsniveau

Onderwijsniveau: wordt ingedeeld aan de hand van het hoogst behaalde diploma van de respondent. Deze indeling komt overeen met de internationaal geldende ISCED-indeling, die ook gebruikt wordt voor de bepaling van het onderwijsniveau in de andere Europese landen.

  • Laaggeschoolden: personen zonder diploma, met een diploma lager onderwijs of secundair onderwijs van de 1ste of 2de graad.
  • Middengeschoolden: personen met een diploma van het secundair onderwijs van de 3de graad, samen met de personen in het bezit van een diploma postsecundair niet-hogeronderwijs.
  • Hooggeschoolden: personen met een diploma hoger onderwijs of universitair onderwijs (inclusief voortgezette universitaire opleiding en een doctoraat met proefschrift).

Hoe tabellen/figuren lezen?

In de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening is 44,2% van de medewerkers hooggeschoold, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 42,3% bedraagt.

  • Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
  • Kunst, amusement en recreatie
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

Medewerkers volgens paritair comité

Medewerkers (loontrekkenden, woonachtig in Vlaanderen, die via dmfa gekend zijn bij de RSZ) kunnen worden ingedeeld volgens het paritair comité waaronder hij/zij werkzaam is. Voor de social profit weerhouden we 7 paritaire comités:

PC 318: Diensten voor gezins-en bejaardenhulp

PC 319: Opvoedings-en huisvestingsinrichtingen en –diensten

PC 327: Beschutte en sociale werkplaatsen

PC 329: Socioculturele sector

PC 330: Gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 337: Non-profit

Tot 2007 werden PC 330 en PC 331 verenigd onder PC 305 (Gezondheidsdiensten).

Met 'medewerker' verwijzen we naar de loontrekkende werknemer, woonachtig in het Vlaams Gewest, ongeacht de plaats van tewerkstelling. Het betreft de loontrekkende werknemer die, via de multifunctionele aangifte (DMFA), wordt aangegeven bij de RSZ. Voor de globale Vlaamse arbeidsmarkt nemen we de werknemers die ressorteren onder DIBISS eveneens mee. Voor 2011- 2016 werd de verdeling deeltijds-voltijds naar geslacht voor de globale arbeidsmarkt geraamd. 

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag