Omvang deeltijds

Arbeidsregime: deeltijdse medewerkers presteren gemiddeld slechts een gedeelte van de arbeidstijd van een voltijds medewerker in dezelfde vestiging (of dezelfde sector) die dezelfde arbeid uitoefent als de betrokken medewerker. De medewerker in een speciaal arbeidsregime is de medewerker die presteert als seizoensarbeider, interim-werknemer of werknemer met gelimiteerde prestaties (oproep- en dagcontracten, gelegenheidsarbeid).

De omvang van de deeltijdse arbeid wordt ingedeeld in categorieën naargelang het aantal uren dat men presteert ten opzichte van een voltijdse prestatie. Een ‘kleine deeltijdse’ is minder dan 46% van een voltijdse prestatie en een ‘grote deeltijdse’ is meer dan 55% van een voltijdse prestatie.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: In PC 318 werkt 2,9% van de deeltijdse medewerkers in kleine deeltijds arbeidsregime, terwijl dit gemiddeld in Vlaanderen 9,2% bedraagt. 

  • -46%
  • 46-55%
  • +55%

Methodologie

Medewerkers volgens paritair comité

Medewerkers (loontrekkenden, woonachtig in Vlaanderen, die via dmfa gekend zijn bij de RSZ) kunnen worden ingedeeld volgens het paritair comité waaronder hij/zij werkzaam is. Voor de social profit weerhouden we 7 paritaire comités:

PC 318: Diensten voor gezins-en bejaardenhulp

PC 319: Opvoedings-en huisvestingsinrichtingen en –diensten

PC 327: Beschutte en sociale werkplaatsen

PC 329: Socioculturele sector

PC 330: Gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 337: Non-profit

Tot 2007 werden PC 330 en PC 331 verenigd onder PC 305 (Gezondheidsdiensten).

Met 'medewerker' verwijzen we naar de loontrekkende werknemer, woonachtig in het Vlaams Gewest, ongeacht de plaats van tewerkstelling. Het betreft de loontrekkende werknemer die, via de multifunctionele aangifte (DMFA), wordt aangegeven bij de RSZ. Voor de globale Vlaamse arbeidsmarkt nemen we de werknemers die ressorteren onder DIBISS eveneens mee. Voor 2011- 2016 werd de verdeling deeltijds-voltijds naar geslacht voor de globale arbeidsmarkt geraamd. 

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag