Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?

Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?
Bron: VIVO

Op 1 april 2023 ging het structureel instroomkanaal van start. Met deze opleidings- en tewerkstellingsmaatregel kunnen nog niet gekwalificeerde werknemers al tijdens hun tewerkstelling een opleidingstraject volgen voor een knelpuntberoep in de zorg- en welzijnssector.

Volgende functies komen in aanmerking voor een tewerkstelling via het structureel instroomkanaal:

  • Verzorgende (PSC 318.02 en publieke sector)
  • Zorgkundige (PSC 330.01.20 en publieke sector)
  • Kinderbegeleider baby’s en peuters (PC 331 en publieke sector)
  • Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang (publieke sector)
  • Logistiek assistent zorg (PSC 330.01.20 en publieke sector)
  • Persoonsbegeleider/opvoeder (PSC 319.01 en publieke sector)

Wie komt in aanmerking?

Het structureel instroomkanaal richt zich tot iedereen die wil werken in de zorg- en welzijnssector, maar nog niet gekwalificeerd is om een zorgberoep uit te oefenen. Opgelet: in tegenstelling tot veel andere tewerkstellingsmaatregelen, is het niet nodig dat de kandidaat werkloos is op het moment van aanwerving. Ook personen die tewerkgesteld zijn in een andere sector (zij-instromers) komen in aanmerking. Zelfs medewerkers die aan de slag zijn bij een zorg- of welzijnsorganisatie kunnen via deze maatregel via een kortlopende opleiding doorstromen naar een zorgberoep met een ander of hoger niveau. Bijvoorbeeld in de onderneming waar deze medewerker al aan de slag is.

De kandidaat mag echter nog geen kwalificerend vormingstraject volgen gefinancierd met middelen van de Fondsen Sociale Maribel of andere sociale akkoorden voor de social-profitsectoren.

Welke opleidingstrajecten?

Volgende kortlopende opleidingstrajecten (opleidingsniveau secundair onderwijs) komen in aanmerking:

  • Logistiek assistent zorg
  • Verzorgende – zorgkundige
  • Kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen (de laatste is enkel publieke sector)
  • Persoonsbegeleider (richting jeugd- en gehandicapten zorg)

Graduaats-, HBO5- en bacheloropleidingen zijn geen kortlopende trajecten en worden uitgesloten.

De werknemer volgt bij voorkeur voltijds onderwijs. Uitzonderlijk kan er ook gekozen worden voor een deeltijds opleidingstraject, complementair met de afgesloten arbeidsovereenkomst.

Het is ook mogelijk om de opleidingsduur in te korten door middel van vrijstellingstrajecten, EVC-erkenningstrajecten en EVK-trajecten.

Begeleiding en coaching

De werkgever zet in op begeleiding en coaching op de werkvloer en ontvangt hiervoor een vergoeding van €6900 per traject. Deze vergoeding omvat ook een eenmalige forfaitaire studiebeurs van €600 voor de werknemer.

Sociaal overleg

Het structureel instroomkanaal maakt deel uit van het actieplan ‘(Zij-)instroom in de zorg- en welzijnssector’dat de Vlaamse regering heeft uitgewerkt samen met de sociale partners. De bedoeling is om in totaal 3300 mensen op te leiden richting een van de gedefinieerde knelpuntberoepen.

Meer informatie

De aanvraag van de coachingsvergoeding verloopt via vzw VIVO (IKA@vivosocialprofit.org). Je kunt met al je vragen terecht bij Patricia Daems: 02 227 62 07.

Meer informatie

Lees ook

10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

Minister van Welzijn Hilde Crevits maakt 10 miljoen euro vrij voor extra plaatsen voor mensen die via een verkorte opleiding aan de slag willen in de kinderopvang, de oud…

Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?

Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?

De sociale partners hopen dat de nieuwe knelpuntpremie voor langdurig werkzoekenden er snel komt. Het is wel essentieel dat dit proefproject goed geëvalueerd wordt z…

Vlaamse zorg- en welzijnssector lanceert nieuw merk Careēr

Vlaamse zorg- en welzijnssector lanceert nieuw merk Careēr

Met het nieuwe merk #Careēr wil de Vlaamse zorg- en welzijnssector de weg naar een job in zorg en welzijn korter maken dan ooit tevoren.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…