Actieplan voor meer personeel in social profit

Actieplan voor meer personeel in social profit

Een van de grootste uitdagingen voor sociale ondernemingen blijft uiteraard de zoektocht naar nieuw personeel. Het Actieplan (Zij-)Instroom, dat Verso samen met de Vlaamse overheid en andere sociale partners afsloot, is alvast een deel van de oplossing!

Als het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt en het invullen van de vele openstaande vacatures, dan bestaan er geen mirakeloplossingen. Alle sectoren schreeuwen om personeel de demografische evoluties zijn wat ze zijn. Verso hamert er al langer op: de krapte op de arbeidsmarkt moeten we te lijf gaan met een goed uitgekiende combinatie van maatregelen.

Op het vlak van instroom zijn de recepten gekend: we moeten meer jongeren overtuigen om voor een carrière in de social profit te kiezen en ook voor zij-instromers – mensen die op latere leeftijd een nieuwe richting aan hun leven willen geven – moeten we in de verf zetten over welke troeven onze sectoren beschikken.

30 miljoen euro

Het Actieplan (Zij-)Instroom bundelt enkele acties die op korte termijn kunnen uitgerold worden om het tij te keren. Het plan is een van de acties uit het intersectoraal tripartite akkoord dat in 2021 werd afgesloten (VIA6) en kent een budget van 30 miljoen euro.

Omdat de nood hoog is, hebben we eerst gekeken naar de initiatieven die vandaag goed werken en waar nog groeimarge is. Zo investeren we in enkele goed lopende opleidingsvormen waar er vandaag wachtlijsten voor zijn. Zo geven we iedereen de kans om de competenties op te doen die nodig zijn voor knelpuntberoepen in zorg, welzijn en de sociale economie.

Ook aan de toeleiding is gedacht. Zo komt er één intakeplatform waar de verschillende opleidingsmogelijkheden richting social-profitberoepen gebundeld worden.

Tot slot zullen we de social profit positief in beeld brengen om in het bijzonder leerlingen in het secundair onderwijs te overtuigen.

Meer flexibiliteit

Naast deze concrete acties wordt er ook gekeken naar de regelgeving. Zo zullen woonzorgcentra meer gebruik kunnen maken van logistiek assistenten, binnen het bestaande subsidiëringskader, en zal er meer ruimte komen voor de uitwisseling van verpleegkundigen tussen organisaties.

Deze maatregelen komen uiteraard bovenop de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken in VIA6 en die de social-profitberoepen aantrekkelijker maken.

Lees ook

Nieuw sociaal akkoord: wat staat erin?

Nieuw sociaal akkoord: wat staat erin?

Op 30 maart 2021 werd al voor de zesde keer een 'Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-/non-profitsectoren' gesloten voor de periode 2021-2025 (VIA6).

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…