Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?

Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?
Bron: Serv

De sociale partners hopen dat de nieuwe knelpuntpremie voor langdurig werkzoekenden er snel komt. Het is wel essentieel dat dit proefproject goed geëvalueerd wordt zodat een eventuele uitbreiding niet te lang op zich laat wachten. Dat meldt de Serv in een advies op het voorontwerp van besluit dat deze knelpuntpremie moet regelen.

Met de knelpuntpremie wil de Vlaamse regering werkzoekenden zonder vervangingsuitkering overtuigen om voor een knelpuntopleiding van minimum drie maanden te kiezen. Bij de start van de knelpuntopleiding krijgt een werkzoekende 750 euro. Bij tewerkstelling kan dat bedrag stijgen tot 3250 euro. De knelpuntpremie is één van de maatregelen uit het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de Vlaamse regering en sociale partners vorig jaar in juli afsloten.

Evaluatie

De knelpuntpremie is een proefproject en zou eind 2024 worden geëvalueerd in opdracht van VDAB. De Vlaamse regering heeft echter nog niet beslist hoe deze evaluatie eruit zal zien en wie deze zal uitvoeren. De sociale partners vragen daarom om al voor de aanvang van de maatregel schriftelijk of in een VESOC-werkgroep de modaliteiten van de evaluatie vast te leggen. Daarbij leggen zij de klemtoon op de noodzaak van een nulmeting, een duidelijke omschrijving van welke gegevens opgevolgd zullen worden, op welke criteria de maatregel zal worden geëvalueerd en door wie. Belangrijk daarbij is ook dat alle fasen in het traject goed worden opgevolgd: aanvragen, begonnen opleidingen, afgeronde opleidingen, tewerkstelling en ook of deze tewerkstelling duurzaam is. De bevraging dient ook een vergelijking mogelijk te maken tussen begunstigden van de premie en mensen die niet in aanmerking komen. Verhoogt de premie effectief de opleidingsbereidheid en vervolgens de tewerkstellingskansen?

Timing

Het voorontwerp is (voorlopig) nog niet gestemd door het Vlaams Parlement. De verwachting is dat dit snel kan gebeuren. Het proefproject is namelijk voorzien voor de periode 1 september 2023 tot 31 oktober 2024. Het zal daarbij cruciaal zijn om de knelpuntpremie snel bekend te maken bij de doelgroep, bijvoorbeeld via lokale partnerschappen.

Lees het volledige advies van de Serv hier

Nieuwe RSZ-korting

Vanaf 1 oktober 2023 kun je voor de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring ook een RSZ-doelgroepvermindering aanvragen. Deze RSZ-korting vervangt de huidige aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden. Lees verder.

Lees ook

Vlaanderen pakt arbeidsmarktkrapte aan met RSZ-korting en jobcoaching

Vlaanderen pakt arbeidsmarktkrapte aan met RSZ-korting en jobcoaching

Vanaf 1 oktober 2023 vervangt de Vlaamse regering  de bestaande en weinig populaire aanwervingsstimulans voor langdurig werkzoekenden door een RSZ-korting. Zo w…

Beloning voor wie personen zonder recente, duurzame werkervaring aanwerft

Beloning voor wie personen zonder recente, duurzame werkervaring aanwerft

Op 12 mei 2023 keurde de Vlaamse regering een nieuwe RSZ-doelgroepvermindering goed. In uitvoering van het VESOC-akkoord “iedereen nodig, iedereen mee” kunnen…

Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?

Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?

Op 1 april 2023 ging het structureel instroomkanaal van start. Met deze opleidings- en tewerkstellingsmaatregel kunnen nog niet gekwalificeerde werknemers al tijdens hun …

10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

Minister van Welzijn Hilde Crevits maakt 10 miljoen euro vrij voor extra plaatsen voor mensen die via een verkorte opleiding aan de slag willen in de kinderopvang, de oud…