10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

10 miljoen euro voor verkorte opleidingen in zorg en welzijn

Minister van Welzijn Hilde Crevits maakt 10 miljoen euro vrij voor extra plaatsen voor mensen die via een verkorte opleiding aan de slag willen in de kinderopvang, de ouderenzorg, de jeugdhulp of de thuiszorg. Op deze manier worden er 3300 extra plaatsen gecreëerd om op korte termijn de werkdruk van het bestaande personeel te verlichten. Deze actie rond instroom vloeit voort uit de afspraken in het VIA6-akkoord tussen regering, werkgevers en werknemers.

Dankzij dit project kunnen mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken via kortlopende opleidingen onmiddellijk aan de slag in knelpuntberoepen. De overheid voorziet in de kosten voor de opleiding en het loon van deze medewerkers. Deze mensen worden onmiddellijk tewerkgesteld in een onderneming en volgen tegelijkertijd een opleiding van maximaal 1,5 jaar. Deze middelen gelden voor een opleiding tot verzorgende/zorgkundige, kinderbegeleider, opvoeder-begeleider of logistiek-assistent.

Daarnaast komt er ook begeleiding en coaching op de werkvloer en wordt er rekening gehouden met ‘elders verworven competenties en/of kwalificaties’ via modulaire opleidingstrajecten.

Werkgevers zullen de mogelijkheid hebben om zelf kandidaten voor te stellen, als zij potentieel zien om deze persoon te laten doorgroeien naar een knelpuntfunctie. Zij kunnen zo niet-opgeleid personeel aanwerven en investeren in een opleidingstraject. Ook werknemers die al in dienst zijn in een niet-zorgfunctie, kunnen zo doorstromen naar een zorgberoep.

Om voldoende instroom te voorzien, wordt er onder meer samengewerkt met socioculturele verenigingen (armoedeorganisaties, organisaties die werken met personen met een migratie-achtergrond, erkende vluchtelingen, …) om op zoek te gaan naar mensen die aan de slag willen in de zorgsector.

Dit initiatief wordt nu doorvertaald naar sectorale regelgeving en CAO’s. De bedoeling is om op 1 januari 2023 te kunnen starten met de eerste trajecten.

Lees ook

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?

Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?

Op 1 april 2023 ging het structureel instroomkanaal van start. Met deze opleidings- en tewerkstellingsmaatregel kunnen nog niet gekwalificeerde werknemers al tijdens hun …

Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?

Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?

De sociale partners hopen dat de nieuwe knelpuntpremie voor langdurig werkzoekenden er snel komt. Het is wel essentieel dat dit proefproject goed geëvalueerd wordt z…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…