Boemerang rekruteren

Boemerang rekruteren

1 op 2 van jouw ex-werknemers staat er voor open om terug te keren naar je organisatie, aldus de cijfers uit een bevraging door Acerta bij meer dan 1000 werknemers. Afscheid hoeft volgens hen dan ook niet altijd definitief te zijn. 

Als je van dit gegeven uitgaat in je strategie voor het werven van 'nieuwe' medewerkers, zet je de eerste stappen tot boomerang recruitment

Maar...

Uiteraard zijn er een paar voorwaarden aan verbonden om dit soort rekruteren te doen slagen! Belangrijk is dat werknemers goede herinneringen hebben aan de tijd dat ze in jouw onderneming werkten.

Die herinneringen betreffen op zijn minst een goede werksfeer en een geslaagd afscheid. Daar heeft de organisatiecultuur natuurlijk een groot aandeel in. Mensen moeten een positief gevoel overhebben aan het team en de omkadering waarin ze werkten. 

Zo'n gevoel kan je onder andere bekomen door een positief exitgesprek. Daar knelt bij velen al een eerste schoentje. De studie van Acerta stelt dat amper 41% van de ontslagen werknemers een exitgesprek krijgt. Daarvan had iets meer dan de helft (51%) het gevoel tijdens dat gesprek feedback te kunnen geven over hoe ze hun werkgever ervaren hadden. Een derde had het gevoel dat er ook daadwerkelijk iets met die feedback zou gebeuren.

De afweging

Boomerang rekruteren heeft zo zijn voor -en nadelen, inspireert Future Communication ons dan weer.

De voordelen:

 • Het sollicitatietraject is veelal kort en krachtig.
 • Je bespaart op selectie-, inwerkings- en opleidingskosten.
 • Het biedt de organisatie een extra instroomkanaal.
 • Het heeft een positief effect op bestaande medewerkers. Wellicht zijn er twijfelaars. Wel of niet vertrekken? Door het heraannemen van een ex-werknemer laat je zien dat het gras niet altijd groener is aan de overkant.
 • Door de overstap naar een andere werkgever krijgt de ex-medewerker een frisse blik, nieuwe competenties, werkervaring en ideeën.

... en de nadelen:

 • Ex-medewerkers zijn veelal duurder om aan te nemen.
 • Ex-medewerkers zijn destijds met een reden vertrokken
 • Past de huidige cultuur en werkwijze nog wel bij de ex-medewerker?

 Nu rijst de vraag: Wegen de voordelen voldoende af tegenover de nadelen? Aan jou de analyse.

Enkele tips

 • Rond de samenwerking af met een fijn en persoonlijk afscheid dat als mooie herinnering dient aan de collega's (en eventuele andere stakeholders). 
 • Een volwaardig exitgesprek is hierbij zeker een essentieel element. Geef daar mee dat die persoon welkom blijft.
 • Hou een goed contact. Dat kan bijvoorbeeld door de ondertussen ex-werknemer uit te nodigen voor een aantal activiteiten.
 • Sociale media en nieuwsmails bieden eveneens mogelijkheden.

Misschien komen jij en je collega's zelf nog wel op enkele goede ideeën? 

"Het maakt niet veel uit hoe je contact houdt, als je het maar doet. Zo blijft je ex-medewerker op de hoogte en op afstand betrokken bij de organisatie" is de stelling van Future Communication.

Kleine grote lettertjes

Aan de volgende voorwaarden wordt best voldaan eer je de boemeranggedachte in werking brengt, merkt Randstad nog op:

 • je oud-medewerker is ‘op goede voet’ vertrokken: er was geen (arbeids)conflict
 • de reden waarom je oud-medewerker is vertrokken speelt nu niet meer: bijvoorbeeld omdat er toen sprake was van inkrimping/afslanking van een afdeling of team
 • je kunt je oud-medewerker een nieuw perspectief bieden: denk aan groeimogelijkheden die er eerder niet waren.

Last but not least

Vergeet niet dat dit enkel werkt als het verhaal van je onderneming voor de rest ook goed in elkaar steekt. Zorg namelijk voor een geslaagde employee journey en een degelijk employer brand zoals dat in Engelstalig vakjargon dan heet. 

Dat houdt in dat je, zeker in tijden van een arbeidsmarktcrisis, er maar best voor zorgt dat je medewerkers zich betrokken en goed voelen in je onderneming. Per slot van rekening is dat ook een van de belangrijke redenen dat mensen in jouw onderneming aan de slag blijven.

Hoe hoger de betrokkenheid, hoe meer kans dat ze blijven. 

Daarnaast zorgt de integratie van de organisatiewaarden in de algemene communicatie én de wervingscampagnes er ook voor dat potentiële kandidaten beter kunnen inschatten of hun persoonlijke waarden aansluiten aan die van de organisatie. En laat dat nu net hét belangrijkste aspect zijn op basis waarvan kandidaten vandaag hun werkplek kiezen. Twee vliegen in één klap dus.

Zin om nog meer over Strategisch werven en selecteren te weten te komen? Schrijf je dan zeker in voor onze HRwijs-vorming.

Lees ook

Medewerkers aan boord houden

Medewerkers aan boord houden

Retentie en een retentiebeleid worden alsmaar belangrijker in de organisaties. Maar wat is retentiemanagement nu net? We benoemen de definitie, de voordelen en geven je e…

Het recept voor gelukkige medewerkers

Het recept voor gelukkige medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich elke dag goed voelen op het werk? Jochen Bessemans, senior consultant bij Acerta, deelt met jou het recept voor gelukkige …

De impact van een uitgewerkt medewerkersbeleid

De impact van een uitgewerkt medewerkersbeleid

Het uitwerken van een degelijk medewerkersbeleid krijgt ook in kleinere ondernemingen best wat aandacht. Het werpt zijn vruchten af voor de werving, maar ook het behoud v…

Hoe zorg je voor een positieve ervaring bij sollicitaties?

Hoe zorg je voor een positieve ervaring bij sollicitaties?

Slaagt jouw organisatie erin een positieve indruk na te laten bij sollicitanten? Wat zijn de voordelen van een positieve kandidaat ervaring? En hoe pak je dat aan?…