Employer branding: jouw aantrekkelijkheid als werkgever

Employer branding: jouw aantrekkelijkheid als werkgever

Jouw aantrekkelijkheid als werkgever wordt in grote mate bepaald door het imago dat je hebt in de buitenwereld. Om een magneet te zijn voor (potentiële) medewerkers, doe je best aan employer branding. Maar wat is dat nu precies? 

Geert-Jan Waasdorp, Martijn Hemminga en Sarah Roest definiëren het in hun boek ‘Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand’ als volgt: “Employer branding gaat over een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.” Het gaat dus niet alleen om het aantrekken van nieuwe mensen, maar ook om het behouden van je huidige medewerkers

Met een goeie employer branding-strategie spendeer je minder tijd en geld voor het zoeken van nieuw talent omdat je de rollen omkeert: je benut je middelen om te bouwen aan je reputatie als werkgever. Een ijzersterke reputatie zal ervoor zorgen dat je de juiste doelgroep aanspreekt en zal leiden tot een constante instroom van kwalitatieve sollicitaties.

Hierbij kan het helpen om een uniek element naar voor te schuiven. Waarom werken mensen graag bij jullie, wat heb je te bieden? Employer branding draait dan ook niet alleen om het communiceren van hoe fantastisch je bent als werkgever, maar vooral om het te zijn. Voor huidige én toekomstige medewerkers.

Voordat je met je communicatie naar buiten gaat, is het verstandig om eerst intern te beginnen. Investeer in de zaken die werknemers belangrijk vinden. Ga samen op onderzoek uit welke zaken dat zijn en zet er op in. Waarderen medewerkers vooral het feit dat de balans werk/privé goed gaat en zien ze daar nog mogelijkheden om sterker te worden, of gaat het meer om de participatieve cultuur of de goede werksfeer?

Neem ook je interne communicatie onder de loep: is deze nog heel erg top-down, of zijn er platformen om te participeren als medewerker? Is er een intranetomgeving waar medewerkers zelf informatie kunnen uploaden, zijn zij aan het Yammeren geslagen of is er een afgesloten organisatie-pagina op Facebook? Wordt de kennis en informatie gedeeld, ook op initiatief van de medewerkers?

Als de identiteit van het merk (brand) doorleefd is in de organisatie en er zijn voldoende communicatiekanalen, dan zullen alle mensen die met je organisatie in aanraking komen, jouw ambassadeurs worden. Je huidige medewerkers delen in hun brede netwerk hun ervaringen, evenals klanten, patiënten, ex-medewerkers, jongeren of andere organisaties die met jouw organisatie in aanraking komen. Denk erom: mond-tot-mondreclame is nog steeds de beste vorm van reclame.

Kleine organisatie

Kleine organisaties hebben bepaalde troeven. Veel potentiële medewerkers vinden het wellicht fijn om in een klein en hecht team te werken waar hun inbreng veel impact heeft. Kleine organisaties zijn vaak innovatiever, er heerst een informele sfeer en de communicatie verloopt direct en effectief.  

Als mensen hun waarden, aspiraties en drijfveren in die van jouw organisatie herkennen, zijn ze sneller geneigd om te solliciteren. Als de praktijk strookt met het imago, zal hun loyauteit ook groot zijn. Ga ten rade bij jouw medewerkers wat ze al sterk vinden en hoe jullie dat nog zouden kunnen versterken. Zo bouw je tegelijk aan hun ambassadeurschap. 

Employer branding in de praktijk

De grote uitdaging is zorgen dat dit alles bekend raakt bij potentiële kandidaten én klanten. Hoe kan je dit bereiken?

  • Het inzetten van social media is een must. Voor organisaties zijn de belangrijkste kanalen vandaag Facebook, LinkedIn en Twitter als het gaat om communiceren met de buitenwereld. Nodig je medewerkers uit om zoveel mogelijk nieuws over de organisatie te delen. Wees je ervan bewust dat zowel positieve als negatieve nieuwtjes zich via sociale media in een ijl tempo verspreiden onder een groot publiek. Dat betekent dat alles wat in je organisatie gebeurt, hoe klein ook, van belang is. Een aandachtspunt om dit te doen slagen, is dat je dit op voorhand goed overdenkt en goede afspraken maakt met medewerkers. Je kan bijvoorbeeld een social media-protocol opstellen.
  • Kom ook naar buiten met de zaken waar je als organisatie trots op bent: een geslaagd project, een nieuwe dienstverlening of expertise, jullie waarden en visie, een event. Praat er met collega-organisaties over, haal er de lokale pers bij, schrijf zelf een blogartikel (of laat het schrijven), zorg voor sprekende foto’s.
  • Doe aan storytelling: laat klanten en medewerkers hun straffe verhalen delen, in een blog met een sprekende foto, of beter nog, in een filmpje.
  • Neem lokaal deel aan lokale jobbeurzen, ga naar scholen, campusdagen of houd zelf een opendeurdag in je organisatie.
  • Onderhoud goede contacten met partners die belangrijk zijn voor je organisatie, ook op de momenten dat je hen niet meteen nodig hebt. Lees het verhaal van Jeugdhuis Wollewei.
  • Neem deel aan organisatie-overschrijdende projecten, werk samen met andere organisaties om innovatie in je sector te brengen of deel je kennis.

Warme toevoeging

Bijkomend lazen we in onderzoek van Hira Kanwal en Greet Van Hoye van UGent "dat werkgevers die de nadruk leggen op warmte en medeleven als antwoord op de (COVID-19-)crisis het meest aantrekkelijk werden gevonden. Sollicitanten beschouwden dergelijke organisaties als werknemersvriendelijke en betrouwbare plaatsen om te werken. Tijdens crises zoals de COVID-19 pandemie is het dus nuttig de communicatie van de organisatie (bv. website, rekruteringscommunicatie, persberichten) op een warme en ondersteunende manier te ontwikkelen."

Ik ga ervoor

De zorgsector doet met de website www.ikgaervoor.be aan employer branding. De website zet in op kennis beschikbaar maken (wat houden de verschillende jobs in de zorgsector nu écht in?) en het delen van verhalen van enthousiaste medewerkers in de zorgsector.

Wil je graag dieper op het thema in gaan? Volg dan de vorming over Employer Branding. 

Lees ook

Je vacature bekendmaken

Je vacature bekendmaken

Je hoeft geen handenvol geld uit te geven om je vacature bekend te maken bij een breed publiek. Er bestaan ook gratis kanalen. En internet en sociale media kunnen je al e…

Een goed vacaturebericht maken

Een goed vacaturebericht maken

Een goed vacaturebericht trekt de aandacht van potentiële kandidaten en vermeldt de nodige gegevens om hen over de streep de trekken om te solliciteren.  …

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Biedt jouw organisatie werkplekleren aan? Dan weet je dat dit tijd en dus ook geld kost.

Bied een GLOW-stageplaats aan

Bied een GLOW-stageplaats aan

... en maak een witte raaf samen met VDAB en partners.