Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijnssectoren.

Na het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsectoren, waarin afspraken gemaakt werden rond koopkracht en personeelsuitbreiding, hebben de Vlaamse sociale partners en de Vlaams regering nu ook een omvattend akkoord afgesloten om de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80%. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de social-profitsectoren, die schreeuwen om nieuwe medewerkers. Het akkoord voorziet onder meer maatregelen om meer instroom van nieuwe werkkrachten in de zorgberoepen te krijgen. Dat kan uiteraard via het onderwijs, maar ook via opleidingen specifiek gericht op zogenoemde zij-instromers. Bijvoorbeeld uit sectoren die in een transitie zitten. Samen met de Vlaamse regering zullen we meer opleidingen mogelijk maken voor mensen die zo'n carrièreswitch zien zitten en zullen deze mogelijkheden ook meer gepromoot worden.

Het akkoord voorziet ook een belangrijke rol voor de sociale economie bij de volwaardige integratie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemingen uit de sociale economie, zoals de maatwerkbedrijven, bieden hen kansen op tewerkstelling en kunnen in samenwerking met de reguliere economie de competenties van deze doelgroep versterken. Het akkoord voorziet in opleidingen voor de doelgroepmedewerkers, strategische investeringssteun voor de ondernemingen en nieuwe instroom in de sector en doorstroom naar de reguliere economie.

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben de ambitie om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te krikken naar 80%. Dat lukt alleen als we alle profielen op de arbeidsmarkt bereiken en inschakelen in volwaardige en nuttige banen. De social-profitsectoren hebben werk in overvloed. Verso is dan ook tevreden dat deze sectoren integraal deel uitmaken van het banenplan van de Vlaamse regering.

Lees hier alles over het akkoord #allehensaandek.

Lees ook

577 miljoen voor meer personeel en hogere lonen

577 miljoen voor meer personeel en hogere lonen

Op 24 november bereikten werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social-profitsectoren een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

In een oud textielpakhuis in hartje Brussel bouwt Hassan Al Hilou (21) een bijzondere jeugdhub uit. Kwetsbare jongeren kunnen er hun talent ontdekken, krijgen er coaching…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…