De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijnssectoren.

Na het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsectoren, waarin afspraken gemaakt werden rond koopkracht en personeelsuitbreiding, hebben de Vlaamse sociale partners en de Vlaams regering nu ook een omvattend akkoord afgesloten om de werkzaamheidsgraad op te krikken naar 80%. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de social-profitsectoren, die schreeuwen om nieuwe medewerkers. Het akkoord voorziet onder meer maatregelen om meer instroom van nieuwe werkkrachten in de zorgberoepen te krijgen. Dat kan uiteraard via het onderwijs, maar ook via opleidingen specifiek gericht op zogenoemde zij-instromers. Bijvoorbeeld uit sectoren die in een transitie zitten. Samen met de Vlaamse regering zullen we meer opleidingen mogelijk maken voor mensen die zo'n carrièreswitch zien zitten en zullen deze mogelijkheden ook meer gepromoot worden.

Het akkoord voorziet ook een belangrijke rol voor de sociale economie bij de volwaardige integratie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemingen uit de sociale economie, zoals de maatwerkbedrijven, bieden hen kansen op tewerkstelling en kunnen in samenwerking met de reguliere economie de competenties van deze doelgroep versterken. Het akkoord voorziet in opleidingen voor de doelgroepmedewerkers, strategische investeringssteun voor de ondernemingen en nieuwe instroom in de sector en doorstroom naar de reguliere economie.

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben de ambitie om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te krikken naar 80%. Dat lukt alleen als we alle profielen op de arbeidsmarkt bereiken en inschakelen in volwaardige en nuttige banen. De social-profitsectoren hebben werk in overvloed. Verso is dan ook tevreden dat deze sectoren integraal deel uitmaken van het banenplan van de Vlaamse regering.

Lees hier alles over het akkoord #allehensaandek.

Lees ook

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

‘Open deuren’ is al jarenlang het motto van De Kringwinkel Hageland, verzamelnaam voor de kringwinkelfilialen in Tienen, Diest en Aarschot. Open deuren voor z…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.