Definitie van diversiteit

Definitie van diversiteit

Diversiteit betekent verscheidenheid. Hieronder verstaan we: alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Het gaat daarbij zowel om zichtbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit als om minder zichtbare kenmerken zoals wensen, behoeften, belastbaarheid, ziekte of handicap, competenties, werkstijlen, seksuele voorkeur en karaktereigenschappen

Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Door daar rekening mee te houden kunnen organisaties effectiever en efficiënter te werk gaan met medewerkers die meer gemotiveerd en betrokken zijn. Door rekening te houden met diversiteit op de werkvloer, creëer je een diversiteitsbeleid. Diversiteitsbeleid zorgt ervoor dat er uiterst gebruik wordt gemaakt van de verschillende mogelijkheden dat het personeel biedt, en kan ook helpen om meer diversiteit in de organisatie te krijgen. Er is niet één type vriend, buurman, personeelslid,…

Lees ook

Principes in omgang met diversiteit

Principes in omgang met diversiteit

Als je goed wil kunnen omgaan met anderen, vertrek je best vanuit een aantal principes. Wij stellen er graag 5 voor en leggen je uit waarom.

Websites over omgaan met verschillen

Websites over omgaan met verschillen

Heel wat sectoren en initiatieven spelen op deze en andere vragen in met websites waar je gerichte informatie kan vinden.

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?