De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Ondersteuning van diversiteit in je team

Ondersteuning van diversiteit in je team

Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden als je wil werken aan een personeelsbeleid dat rekening houdt met diversiteit.

Voor specifieke thema’s zoals taal bestaat er sectorale ondersteuning. Per regio bestaat een overzicht van beschikbare taalondersteuning.

Als je iemand aanwerft uit een kansengroep of zogenaamde doelgroep: consulteer dan zeker je sociaal secretariaat of je sectorfederatie om na te gaan op welke verminderingen van sociale bijdragen je eventueel recht hebt.

pigmentzorg-groot.jpg

Pigmentzorg.be is het digitale platform over cultuursensitieve zorg van VIVO. Een nuttige site voor alle hulp- en dienstverleners uit de sociale sector die in contact komen met patiënten en cliënten met een migratieachtergrond.

Je vindt er onder andere:

  • een toolbox met een korte omschrijving van honderden instrumenten, methodieken, onderzoeken, goede praktijken,…
  • een vragenforum waar je terecht kan met al je vragen rond zorg & cultuur
  • een videozone met tientallen filmpjes die je in een paar minuten inwijden in een nieuw thema
  • een overzicht van interessante sprekers die vanuit de praktijk workshops, lezingen,.. geven over zorg & cultuur
  • een agenda met vele boeiende vormingen, studiedagen,… over cultuursensitieve zorg
  • het boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie'

Lees ook

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversit…

Liefst geen mensen met een beperking in jouw onderneming?!

Liefst geen mensen met een beperking in jouw onderneming?!

Werkgevers willen liefst geen mensen met een beperking bij hen aan de slag? Dat wordt door sommigen althans verondersteld ... 'Hoe? Iedereen heeft toch arbeidsbeperkingen…

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Wist je dat… je klanten je aan de telefoon beter begrijpen als je je boodschap in korte gestructureerde blokjes geeft? Wist je dat… je moeilijk bereikb…