De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Artikelen - pagina 3

Kortgeschoolden

Kortgeschoolden

46,8% van alle werkzoekenden zijn kortgeschoold (cijfers van maart 2020). Kortgeschoolde werkzoekenden of medewerkers hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt. D…

Transgenders

Transgenders

Transgenders zijn mensen bij wie hun (toegekende) biologische geslacht niet (helemaal) samen valt met hun innerlijke identiteit. Een transgender is dus iemand van wi…

Holebi's

Holebi's

Cavaria, de koepel van alle verenigingen die opkomen voor holebi’s en transgenders, werkte een brochure uit met als titel ‘Uit de kast werkt beter. Hoe h…

Evenwicht m/v - Gender

Evenwicht m/v - Gender

Mannen en vrouwen hebben soms andere visies, een andere aanpak en andere voorkeuren. Ze vullen elkaar aan. Een goed evenwicht in je personeelsbestand staat ook voor een j…

6 acties om ervaren medewerkers blijvend te motiveren

6 acties om ervaren medewerkers blijvend te motiveren

Welke acties kan je concreet nemen om te zorgen dat 50+’ers zich blijvend betrokken voelen en langer met goesting aan de slag blijven? We geven enkele suggesties wa…

Levensfases en loopbaan

Levensfases en loopbaan

Op elk moment in hun loopbaan hebben medewerkers specifieke kwaliteiten die eigen zijn aan de levensfase waarin ze zich bevinden. Elke levensfase stelt ook spec…

Levensfasebewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsbeleid

Rekening houden met de levensfase waarin elke medewerker zich bevindt en inspelen op individuele verlangens en noden, draagt bij tot gemotiveerde en gezonde medewerkers.…

Aanvaarding van culturele diversiteit

Aanvaarding van culturele diversiteit

Jammer genoeg staat niet iedereen open voor een diverse personeelsploeg… Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers (en zeker de leidinggevenden) zich achter het dive…