Berichten over leren

Zorgverstrekkers versterken: zelfzorg én teamzorg!

Zorgverstrekkers versterken: zelfzorg én teamzorg!

The Human Link ontwikkelde in samenwerking met de Vlaamse Overheid een 'Train-the-trainer-aanbod' voor het versterken van zorgverleners.

Duoleren

Duoleren

Met duoleren bedoelt men twee medewerkers van een organisatie die samen in een opleiding stappen en hun leerprocessen aan elkaar verbinden. Op deze manier kan h…

Werkplekleren

Werkplekleren

Werkplekleren is leren op of nabij de werkvloer. Het omvat een brede waaier aan leerwerkvormen die het doorgeven van kennis en vaardigheden mogelijk maken. We hanter…

Formeel en non-formeel leren

Formeel en non-formeel leren

Hoewel we bij leren bijna automatisch aan formele leervormen zoals een cursus, een congres of een studiedag denken, gebeurt leren meestal tijdens activiteiten die niet ex…

Ik help je graag

Pascale Vander Gracht

Pascale Vander Gracht

HR-adviseur

Stel je vraag