Artikelen

Levensfases en loopbaan

Levensfases en loopbaan

Op elk moment in hun loopbaan hebben medewerkers specifieke kwaliteiten die eigen zijn aan de levensfase waarin ze zich bevinden. Elke levensfase stelt ook spec…

Lees meer
Levensfasebewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsbeleid

Rekening houden met de levensfase waarin elke medewerker zich bevindt en inspelen op individuele verlangens en noden, draagt bij tot gemotiveerde en gezonde medewerkers.…

Lees meer
Aanvaarding van culturele diversiteit

Aanvaarding van culturele diversiteit

Jammer genoeg staat niet iedereen open voor een cultureel diverse personeelsploeg… Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers (en zeker de leidinggevenden) zich achte…

Lees meer
Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in onze organisaties. We vergeten op die manier de talenten en vaardigheden van een grote groep m…

Lees meer
Anderstaligen

Anderstaligen

Je vindt een parel van een medewerker met de juiste (vak)technische competenties en motivatie. Alleen de (specifieke) kennis van het Nederlands is onvoldoende o…

Lees meer
Arbeidsbeperking: wat is het?

Arbeidsbeperking: wat is het?

Bij het woord handicap of (arbeids)beperking denken we vaak spontaan aan een slechtziende of slechthorende persoon of iemand in een rolstoel. In realiteit gaat het om een…

Lees meer
De voordelen van diversiteit

De voordelen van diversiteit

Een grote verscheidenheid aan levenswijzen, overtuigingen, vaardigheden en talenten is een meerwaarde voor elke organisatie. We noemen hier enkele goede redenen om in te …

Lees meer
Principes in omgang met diversiteit

Principes in omgang met diversiteit

Bij het omgaan met diversiteit is het goed van een aantal principes te vertrekken.

Lees meer
Websites over omgaan met verschillen

Websites over omgaan met verschillen

Heel wat sectoren en initiatieven spelen op deze en andere vragen in met websites waar je gerichte informatie kan vinden.

Lees meer