Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Bedankt voor je interesse in de komende Green Deal Zorg & Welzijn! Hieronder vind je de presentaties van de plenaire sessies en de themakamers.

Plenair

Themakamers

  1. Natuur en gezondheid
  2. Afval en circulaire aankoop
  3. Geneesmiddelen in water
  4. Klimaat en infrastructuur

Green Deal