Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

🌱 Op 18 november planten we samen met jou het zaadje van de Green Deal die in 2023 zal uitgroeien tot de definitieve Green Deal 'Duurzame zorg en welzijn'. Ben jij nieuwsgierig naar wat dat allemaal inhoudt en betekent, dan is dit event het juiste adres! 

Wees er snel bij, we hebben plaats voor 140 gemotiveerde deelnemers! 

De deelname aan dit symposium geldt voor de milieucoördinator als vier uur bijscholing vermeld in artikel 41 van het VLAREL en in artikel 4.1.9.1.2, §2, 1°, d) van titel II van het VLAREM.

Green deal?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.

Green Deal Duurzame zorg

Verso zet samen met haar federaties haar schouders onder de Vlaamse Green Deal 'Zorg-Welzijn'. Deze Green Deal wordt getrokken door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en bouwt voort op het werk van een aantal Vlaamse administraties zoals VIPA, VMM, DOMG, OVAM, ANB en kennisinstellingen zoals Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) en de VMx (werkgroep van milieucoördinatoren van de ziekenhuizen).

De vier grote hoofdthema’s zijn:

  1. Natuur & Gezondheid 
  2. Klimaat & infrastructuur
  3. Materialen & Afval 
  4. Geneesmiddelen in water 

De bedoeling is om in het najaar tot een finaal document te komen waarbij er effectief kan gekozen worden om vanuit het basisprogramma zich te engageren tot deelname en het uitvoeren van concrete acties binnen deze thema’s. 

We laten dit moment alvast niet zomaar voorbijgaan en plannen een groot event waarop we de thema's en doelstellingen van de Green Deal in de kijker zetten om jullie zo te inspireren tot effectieve deelname en engagement.

Meer informatie over de Green Deal 'Duurzame Zorg'.

Samen op weg

Samen met moderator Ignace Schops (voorzitter Bond Beter Leefmilieu) krijg je...

  • Informatie over de thema’s van de Green Deal 
  • Een stand van zaken van de Green Deal
  • inspiratie voor effectieve deelname aan de Deal in 2023 

In samenwerking met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vlaanderen_is_zorgzaam_samenleven_vol_wit_CMYK_2021

Programma van Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg

Op vrijdag 18 november:
8:30 - 9:20 Onthaal
9:20 - 9:30 Welkom en introductie van de sprekers Door Ignace Schops
9:30 - 9:50 Van klimaatengagement naar een Green Deal – Ivan De Boom, VIPA Door Ivan De Boom
9:50 - 10:35 Keynote: Scaling up climate action for health in the WHO European Region, focus on the health sector - Dr. Dorota Jarosinska, WHO Door Dorota Jarosinska
10:35 - 11:15 Keynote: Greening the Brussels Healthcare Sector - Mai Shafei, climate program manager Door Maï Shafei
11:15 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:30 Inspiratiekamers: 4 zalen
  Thema 1: Natuur & Gezondheid
  Thema 2 : Materialen & Afval Door Karine Van Doorsselaer, Astrid De Man
  Thema 3: Geneesmiddelen in Water Door Dirk Halet
  Thema 4: Klimaat & Infrastructuur
12:30 - 13:20 Netwerklunch
13:20 - 13:35 De inhoud van de Vlaamse Green Deal - Sofie Desmet, departement Welzijn Door Sofie Desmet
13:35 - 14:15 De kracht van een Green Deal – Vereniging Milieu Platform Zorgsector, Rotterdam Door Judith de Bree
14:15 - 14:20 Sociale ondernemingen worden trekkers van een ecologische omslag – Tim Vannieuwenhuyse, voorzitter Verso
14:30 - 15:30 Opening netwerkevent en Meet and Greet met de sprekers

Lees meer over het programma