Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Programma van Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg

Op vrijdag 18 november:
8:30 - 9:20 Onthaal
9:20 - 9:30 Welkom en introductie van de sprekers Door Ignace Schops
9:30 - 9:50 Van klimaatengagement naar een Green Deal – Ivan De Boom, VIPA Door Ivan De Boom
9:50 - 10:35 Keynote: Scaling up climate action for health in the WHO European Region, focus on the health sector - Dr. Dorota Jarosinska, WHO Door Dorota Jarosinska
10:35 - 11:15 Keynote: Greening the Brussels Healthcare Sector - Mai Shafei, climate program manager Door Maï Shafei
11:15 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:30 Inspiratiekamers: 4 zalen
  Thema 1: Natuur & Gezondheid
  Thema 2 : Materialen & Afval Door Karine Van Doorsselaer, Astrid De Man
  Thema 3: Geneesmiddelen in Water Door Dirk Halet
  Thema 4: Klimaat & Infrastructuur
12:30 - 13:20 Netwerklunch
13:20 - 13:35 De inhoud van de Vlaamse Green Deal - Sofie Desmet, departement Welzijn Door Sofie Desmet
13:35 - 14:15 De kracht van een Green Deal – Vereniging Milieu Platform Zorgsector, Rotterdam Door Judith de Bree
14:15 - 14:20 Sociale ondernemingen worden trekkers van een ecologische omslag – Tim Vannieuwenhuyse, voorzitter Verso
14:30 - 15:30 Opening netwerkevent en Meet and Greet met de sprekers
 1. Van 9:20 tot 9:30

  Welkom en introductie van de sprekers

  Door Ignace Schops

  Karine Moykens, secretaris-generaal departement Welzijn, volksgezondheid en gezin, samen met Ingrid Lieten, directeur Verso.

 2. Van 9:30 tot 9:50

  Van klimaatengagement naar een Green Deal – Ivan De Boom, VIPA

  Door Ivan De Boom

  ❓Wat is er met het klimaatengagement binnen de sector gebeurd? Realisaties en uitdagingen naar 2030, opstap naar de huidige green deal

 3. Van 9:50 tot 10:35

  Keynote: Scaling up climate action for health in the WHO European Region, focus on the health sector - Dr. Dorota Jarosinska, WHO

  Door Dorota Jarosinska

  Titel: Urgent need for climate action in the healthcare and wellbeing sector.

  Inhoud: binnen het WHO is COP 26: Thema van dit jaar van de wereldgezondheidsdag is de connectie tussen klimaatverandering als grootste gezondheidsuitdaging 

  De WHO is de organisatie die motiveert en sensibiliseert rond de algemene uitdagingen en de urgentie/verantwoordelijkheid om actie te ondernemen, en gelooft dat de timing hiervoor bijzonder goed uitkomt gezien de focus van de laatste World Health Day op het intrinsieke verband tussen de gezondheid van de planeet en onze gezondheid (we need it and it needs us).

  https://www.who.int/europe/campaigns/world-health-day 

  Opgelet: deze keynote wordt in het Engels gehouden. Er is geen vertaling voorzien.

 4. Van 10:35 tot 11:15

  Keynote: Greening the Brussels Healthcare Sector - Mai Shafei, climate program manager

  Door Maï Shafei

  Titel: Greening the Brussels Healthcare Sector

  Inhoud: In deze presentatie delen we de lessen die we hebben geleerd en de volgende stappen voor het COCOM-gefinancierde project Greening the Brussels Healthcare Sector. Het project werkt samen met zes Brusselse ziekenhuizen en zal het bewustzijn van duurzame gezondheidszorg verbeteren en basisevaluaties creëren om duurzaamheidsplannen op te stellen die circulaire economie en klimaatslimme principes omvatten, en ook de duurzaamheid van voedsel in de gezondheidszorg aanpakken.

  Opgelet: deze keynote wordt in het Engels gehouden. Er is geen vertaling voorzien.

 5. Van 11:30 tot 12:30

  Inspiratiekamers: 4 zalen

  Schrijf je in voor één van de 4 thema's.

 6. Van 11:30 tot 12:30

  Thema 1: Natuur & Gezondheid

  Lead: An De Schrijver, onderzoekscentrum AGROFOODNATURE HOGENT - Docent en onderzoeker

  Titel: Biodivers zorggroen: win-win voor mens en biodiversiteit

  Experten: Onderzoekers van het team Biodivers Zorggroen van HOGENT met interdisciplinaire expertise in zorg en groen   

  • Catherine De Vos - is master in de logopedische en audiologische wetenschappen, en experte in de problematiek en revalidatie van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Herlinde Dael - is bachelor in de ergotherapie en creatieve therapie, en experte tuintherapie en geestelijke gezondheidszorg
  • Stefanie Delarue - is master in de biologie en experte plantenkennis, ecologie en ontwerpend beheren en beherend ontwerpen
  • Leen Vanthuyne - is master in de landschapsarchitectuur en experte duurzaam en ecologisch ontwerp van tuin en landschap
  • An De Schrijver - is gedoctoreerd bio-ingenieur en experte ecologie, natuurbeheer en natuurontwikkeling. 

  Format: info en interactieve sessie  

  Inhoud thema: 

  Het creëren van een verblijfs- & leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert heeft onmiskenbaar een heilzaam effect. Bij verduurzaming van de zorgsector gaat het ook om een omgeving die daartoe bijdraagt en leidt tot een beter herstelproces, algemeen welzijn en welbevinden en een verhoogde kwaliteit van leven. Integratie van de natuur in de zorg is daarvoor een sleutelinstrument.  

 7. Van 11:30 tot 12:30

  Thema 2 : Materialen & Afval

  Door Karine Van Doorsselaer, Astrid De Man

  Titel: Uitdagingen rond afvalbeheer binnen zorginstellingen 

  Lead: Astrid De Man, Selectieve inzameling bedrijfsafval - OVAM 

  Experten:         

  • Prof Dr. Karine van Doorsselaer, U Antwerpen
  • Christiane Klewais diensthoofd aankopen en logistiek, Zorg Leuven

  Format: info en interactieve sessie  

  Inhoud thema: 

  We stellen vast dat er een groot verbruik is van materialen in een zorgomgeving. Een groot deel van deze materialen kan niet hergebruikt worden en eindigt dus snel als afval. De sector kan, naast basisstappen binnen afvalpreventie, de stap zetten naar méér circulair aankopen waardoor ingezet wordt op minder materialen, meer gerecycleerde content, een langere levensduur van producten en het verzekeren van hergebruik en recyclage. Acties zijn mogelijk op het vlak van bijvoorbeeld (niet-limitatief) voeding, medische gebruiksgoederen, inrichting en meubilair, bedrijfskleding, elektronica en witgoed, facilitaire producten, luiers en bouwmaterialen. 

 8. Van 11:30 tot 12:30

  Thema 3: Geneesmiddelen in Water

  Door Dirk Halet

  Titel: Water als kijkfunctie voor de gezondheid van onze maatschappij

  Lead: Dirk Halet, Strategisch Coördinator, Vlaams Kenniscentrum Water

  Format: inspiratie en interactieve sessie 

  Inhoud thema:  

  “Al deze medicijnen waar onderzoek naar gebeurt, zijn terug te vinden in onze oppervlaktewateren. De gezondheid van onze waterlopen leert ons aldus veel over de gezondheid van onze maatschappij. De centrale vraagstelling binnen dit thema van de green deal duurzame zorg is dan ook hoe het watersysteem en het gezondheidssysteem elkaar kunnen versterken. Samen met de actoren uit de volledige zorg- en gezondheidsketen willen we uitkijken naar (innovatieve)  mogelijkheden en kansen waar we nog niet eerder aan dachten of die bestaande systemen hertekenen of optimaliseren; we willen kennis binnenbrengen die tot watervriendelijk ontwerp van geneesmiddelen kan leiden, denken na over watervriendelijk voorschrijfgedrag en gebruik,  bekijken financiële hefbomen om actoren meer ‘stroomopwaarts’ voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen, hoe zorgbossen de medicatiebehoefte kunnen temperen, terwijl ze tegelijkertijd ook buffering, CO2-opslag en verkoeling kunnen betekenen,...” 

 9. Van 11:30 tot 12:30

  Thema 4: Klimaat & Infrastructuur

  Titel: Gerichte keuzes voor een klimaatadaptieve transitie van het zorgpatrimonium 

  Format: Debat met experten uit het werkveld 

  Inhoud thema:  

  De klimaatcrisis vereist gerichte keuzes die zorginfrastructuur en -sites klimaatrobuust(er) maken. Dat kan door te streven naar minder energieverbruik en door een transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Maar ook door oog te hebben voor de principes van circulair bouwen en het herdenken van de ruimtelijke ontwikkeling van zorginstellingen. Verder is het vergroenen van de mobiliteit een belangrijke focus van dit thema. Naast het vermijden van verdere klimaatverandering (mitigatie) is het belangrijk om de zorg aan te passen aan de verandering die al aan het gebeuren is (adaptatie). De zorginfrastructuur en vooral de tuin en omgeving kunnen klimaatadaptief ingericht worden zodat de site weerbaarder wordt voor hitte, wateroverlast en droogte. Dit kan door natuur- of ecosysteemgebaseerde oplossingen zoals beplanting, wadi’s of poelen enz. 

 10. Van 13:20 tot 13:35

  De inhoud van de Vlaamse Green Deal - Sofie Desmet, departement Welzijn

  Door Sofie Desmet

  De officiële kick-off van de Vlaamse Green Deal Duurzame Zorg en Welzijn is voorzien voor maart 2023. Het wordt een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, bestaande uit vier overkoepelende thema’s en bijhorende acties.

  Sofie Desmet is sinds begin 2022 actief als beleidsmedewerker binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op de thema’s duurzaamheid en innovatie. Na een academische carrière koos ze, gelet op de stijgende urgentie rond het aanpakken van de klimaatproblematiek, resoluut voor een carrière binnen de Vlaamse Overheid. Sofie neemt de rol op als facilitator voor de Green Deal Zorg en Welzijn.

  Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zal ook het werkveld toespreken via een videoboodschap.

 11. Van 13:35 tot 14:15

  De kracht van een Green Deal – Vereniging Milieu Platform Zorgsector, Rotterdam

  Door Judith de Bree

  Titel: De kracht van een Green Deal in de zorg

  Inhoud: De Green Deal Zorg in Nederland is een krachtig vliegwiel voor actie en aandacht. Sinds de eerste Green Deal Zorg in 2015 tot aan de 3e Green Deal die in oktober dit jaar start is er veel gebeurd. Met deze presentatie geven we een inkijkje in wat een Green Deal na een aantal jaar op kan leveren, wat mogelijke valkuilen zijn en welke tips we hebben voor een succesvol vervolg.

  Vergroen de zorg

 12. Van 14:30 tot 15:30

  Opening netwerkevent en Meet and Greet met de sprekers

  Met info-standen van 

  • HoGent: biodivers zorggroen
  • OVAM en Vlaanderen Circulair 
  • REFCOOP
  • VEB
  • Verso (Groeilabz (info opleiding eco-leiderschap), project ecologische transitie)
  • Zorg Leuven 
  • Green deal Duurzame Zorg - Nederland
  • ...