Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Symposium 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Over de sprekers

 1. Astrid De Man

  Astrid De Man

  Astrid De Man werkt binnen de OVAM op het thema van selectieve inzameling van bedrijfsafval. Omdat er bij bepaalde sectoren uitdagingen zijn die specifiek zijn aan die sector, tracht ze samen met deze sectoren een samenwerking op te starten om zo tot betere resultaten te komen. Onder andere voor de zorgsector zal dit gebeuren in kader van de Green Deal Duurzame Zorg.
 2. Dirk Halet

  Dirk Halet

  Ir. Dirk Halet behaalde in 2003 zijn diploma als bio-ingenieur in de milieutechnologie aan de Universiteit Gent. In de daaropvolgende jaren werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker aan het Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET) en de vakgroep Landbouweconomie van de UGent. Van 2007 tot 2011 was hij milieu-en energieadviseur bij de Beroepsfederatie voor de Belgische voedingsindustrie (FEVIA). Daarnaast werd hij aangesteld als manager “hernieuwbare energie” bij de Federation of Belgian Industrial Energy Consumers (Febeliec). Voorafgaand aan zijn huidige functie deed hij industriële ervaring op als Kwaliteits- Veiligheids-en Milieumanager bij een voedingsverwerkend bedrijf. Dirk Halet is nu Strategisch Coördinator van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). Vlakwa heeft als doelstelling om de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden te bevorderen in het licht van het versnellen van de innovatie en implementatie van wateroplossingen.
 3. Dorota Jarosinska

  Dorota Jarosinska

  Dorota Jarosinska MD, PhD is een specialist in volksgezondheid, die al bijna 30 jaar werkt op het gebied van gezondheid en milieu. Bij het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de WHO in Bonn beheert ze het programma voor leef- en werkomgevingen, dat een gevarieerde portfolio omvat, waaronder luchtkwaliteit en gezondheid, gezondheidsaspecten van het tegengaan van klimaatverandering, chemische veiligheid, milieuvriendelijke gezondheidssystemen, omgevingslawaai, en gezondheid op het werk. Ze coördineerde het project voor de ontwikkeling van wereldwijde richtlijnen voor luchtkwaliteit van de WHO, die in september 2021 werden gepubliceerd.
 4. Ignace Schops

  Ignace Schops

  Ignace Schops studeerde aanvankelijk informatica, maar werd steeds meer aangetrokken door de natuur en meer bepaald door reptielen volgde hij daarna een opleiding in de groene sector. Schops werd directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en was van 2014 tot 2021 President van EUROPARC Federation, het grootste netwerk voor natuur in Europa. Hij is fellow en full member van de EU Chapter van de Club van Rome en was ondervoorzitter van Natuurpunt vzw. Sinds 2022 is hij ook voorzitter van Bond Beter Leefmilieu.

 5. Ivan De Boom
 6. Judith de Bree

  Judith de Bree

  Judith de Bree is adviseur duurzame zorg in Nederland. Ze begeleidt zorginstellingen bij de verduurzamingsopgave vanuit de vereniging voor duurzame zorg: Milieuplatform Zorgsector. Zij houdt zich bezig met de vertaling van ambities naar acties en denkt mee aan beleid, strategie en oplossingen. Sinds een jaar co-organiseert zij de Groene Zorg Alliantie. De Alliantie verbindt zorgmedewerkers met een groen hart vanuit allerlei specialismen en geeft een krachtige stem in politiek debat.
 7. Karine Van Doorsselaer

  Karine Van Doorsselaer

  Karine van Doorsselaer is hoofddocente verbonden aan het departement Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Sinds 1995 doceert ze het vak Ecodesign en heeft over dit thema reeds meerdere publicaties geschreven. Het implementeren van de ecodesign vuistregels is een sleutel tot succes in de transitie naar de circulaire economie.

 8. Maï Shafei

  Maï Shafei

  As sustainability project officer at HCWH Europe, I coordinate the project Greening the Brussels Healthcare Sector, which aims to raise awareness about healthcare’s environmental footprint. Working closely with six Brussels hospitals, I support them in measuring their environmental and climate footprint and plan actions to reduce the footprint of their facilities and operations. 

  Before HCWH Europe, I worked at EFA a patient association representing patients with allergies and airway diseases. I also have experience working with sustainable technology and innovation start-ups. Working for an ICT start-up, laureate of the Brussels BeCircular programme in 2018, I participated in creating a circular economy business model.

  I hold a Bachelor’s degree in Commerce and Development from Haute Ecole Paul Henri Spaak, Belgium, and an MSc in Sustainability Science, Policy and Society from the University of Maastricht in The Netherlands.

 9. Sofie Desmet

  Sofie Desmet

  Sofie Desmet is actief als beleidsmedewerker binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op de thema’s duurzaamheid en innovatie. Aanvankelijk, na de studies van biomedische wetenschappen, werkte ze aan de Universiteit Gent en het Vlaams instituut Biotechnologie (VIB) als doctoraatstudente gevolgd door postdoctoraal wetenschapper. Gezien de stijgende urgentie voor het aanpakken van de klimaatproblematiek nam ze begin 2022 de beslissing om ook binnen de werkomgeving zich in te zetten voor duurzaamheid, met o.a. het opnemen van de rol als facilitator voor de Green Deal Zorg-Welzijn (in opmaak).