Zelfleiderschap in jouw organisatie?

Zelfleiderschap in jouw organisatie?

Wat ís zelfleiderschap? Past het bij jouw organisatie? En hoe implementeer je het?

Onder andere een lerend netwerk voor leidinggevenden kan je in je proces als leidinggevende ondersteunen, maar deze tekst biedt alvast eerste handvatten. 

Bye bye baas?

Zelfleiderschap? Sommige leidinggevenden krijgen er spontaan de kriebels van. Want zijn er dan geen leiders meer nodig? Toch wel. Enkele tips:

• Leer werknemers om zichzelf te leiden. Hoe? Door hen bepaalde vaardigheden aan te leren, te motiveren en constructieve feedback te geven.
• Ontwikkel het organisatie-DNA en inspireer je team met collectieve doelen, prioriteiten en waarden. Zorg ervoor dat medewerkers zich die organisatiewaarden op lange termijn eigen maken.
• Ondersteun je team. Vraag bijvoorbeeld: ‘Wanneer wil jij dit klaar hebben?’ of ‘Hoe vind jij dat je het gedaan hebt?’
• Treed op als rolmodel voor werknemers.

Een rasechte zelfleider worden? Tips voor werknemers

Zelfleiderschap = lekker je zin doen? Neen: werknemers moeten autonoom functioneren. Daarbij gaat het niet alleen om een gedragsverandering. Werknemers moeten zich betrokken voelen bij de organisatie. En organisatiedoelen nastreven omdat ze dat zélf willen. Op drie niveaus van zelfleiderschap tref je heel wat tips aan.

Laat hen een aantal basisvaardigheden ontwikkelen: bepaalde eigenschappen kunnen werknemers zelf aanleren. Laat doelen voorop stellen, welke acties worden al ondernomen, spoor kansen voor de organisatie op, … De leidinggevende treedt op als skill coach.
• Geloof erin: zie jezelf als een leider. De leidinggevende treedt op als performance coach.
• Creëer een zelfleideridentiteit: je werkt omdat je zélf gemotiveerd bent om taken tot een goed einde te brengen. De werknemer moet daarvoor kunnen kiezen hoe hij zijn werk doet en voor een stuk ook wát hij doet. Zo’n diepliggende verandering vraagt van de organisatie veel tijd en inspanning. De leidinggevende treedt op als coach.

Voordelen van zelfleiderschap

Wie zelfleiderschap zaait, oogst voordelen. Werknemers:

- geloven in zichzelf;
- overspoelen de werkvloer met creatieve ideeën;
- vijzelen hun productiviteit op;
- ervaren minder stress en angst;
- zijn gemotiveerder;
- zijn meer betrokken bij de organisatie, hun taken en doelen.

Bron: Ascento's onderzoeksrapport 'Zelfleiderschap. Het einde van de leidinggevende. Of net niet?'

Tot slot: Een artikel van Antwerp Managementschool over "wat is de meest efficiënte leiderschapsstijl"

Lees ook

Vergaderen? Minder geblaat en meer wol met deze 3 tips

Vergaderen? Minder geblaat en meer wol met deze 3 tips

Wordt er tijdens vergaderingen veel gepraat en weinig beslist? Geeft iedereen zijn mening, ook al is het niet meteen duidelijk waarom? En verwatert elk idee daarna tot ee…

“Interne communicatie is een must, geen nice to have”

“Interne communicatie is een must, geen nice to have”

Elke organisatie draait vierkant zonder de olie van een goede interne communicatie. Aan welke knoppen je daarvoor moet draaien en waarom, is het vakgebied van Erwin Van O…

Teamwerking: stop het drama en communiceer effectiever

Teamwerking: stop het drama en communiceer effectiever

Wringt het wel eens in een team? Is de manier waarop ze met elkaar of met anderen omgaan niet altijd helpend? Wil je graag dat ze hieruit zelf een uitweg kunnen vinden? H…

5 tips voor beter timemanagement

5 tips voor beter timemanagement

Timemanagement, focusmanagement, choice management... Allemaal manieren om je uit te leggen dat tijd schaars is. En dat het dringend tijd wordt om te leren hoe je hem bet…