Werkplekleren

Werkplekleren

Werkplekleren is leren op of nabij de werkvloer. Het omvat een brede waaier aan leerwerkvormen die het doorgeven van kennis en vaardigheden mogelijk maken. We hanteren hier een ruime definitie, het gaat dus zeker niet enkel om nieuwe medewerkers opleiden op de werkvloer.

Enkele voorbeelden:

Volgende voorwaarden bevorderen het werkplekleren:

  • een open sfeer waar feedbackmogelijkheden zijn tussen collega’s onderling en tussen leidinggevenden en medewerkers
  • minder ervaren medewerkers kunnen samenwerken met meer ervaren medewerkers
  • genoeg afwisseling mogelijk – door variatie in taken en opdrachten komt iemand in aanraking met nieuwe elementen waardoor hij of zij bijleert;
  • medewerkers hebben voldoende autonomie om zelf hun taak in te vullen
  • medewerkers hebben voldoende leerbereidheid en leervermogen

Voordelen

Werkplekleren is een populaire leervorm en dat is niet onterecht. Uit onderzoek blijkt dat 70% van wat we leren, geleerd wordt door ervaringen op de werkplek (via uitvoering van taken en oplossen van problemen). Werkplekleren is bovendien flexibel: je kan leren wanneer er de tijd of de behoefte toe is en bent niet afhankelijk van een opleiding. 

Nadelen

Het kan soms wel eens een nadeel zijn dat mensen in hun normale werkcontext blijven. Om nieuwe kennis op te doen of creatief na te denken over oplossingen, kan het goed zijn om uit de normale werkcontext te komen.  

Lerende organisatie

Werkplekleren draagt bij tot het creëren van een ‘lerende organisatie’, een organisatie waar leren en werken voortdurend geïntegreerd gebeuren. Dit wordt steeds belangrijker in een tijd waarin organisaties voortdurend geconfronteerd worden met veranderingen. Het tempo van veranderingen volgen, betekent ervoor zorgen dat kennis en ervaring snel in de praktijk kunnen worden omgezet. Hoe beter je daarin bent als organisatie, hoe groter je capaciteit tot je aanpassen aan nieuwe situaties en tot innoveren.

Een organisatie kan zelf ook randvoorwaarden creëren die het werkplekleren bevorderen, bijvoorbeeld via het organiseren van loopbaangesprekken, het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen en het organiseren van (interne) lerenden netwerken.

In bepaalde gevallen kan je voor ondersteuning terecht bij VIVOVDAB en andere arbeidsbemiddelaars, zoals bijvoorbeeld de Werkplekarchitecten.

Meer info?

Lees ook

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Doctoraatsstudente Claudia Rooman en professor Eva Derous deden onderzoek naar overkwalificatie van medewerkers en of job crafting daar een oplossing voor kan zijn. Job …

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen

Wist je dat je door enkele kleine inspanningen invloed hebt op de inhoud van jouw opleiding of die van een medewerker? En dat je zo meer leerrendement haalt? Zelfs voor h…

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.