“We communiceren transparant. Hier geen geheimen.”

“We communiceren transparant. Hier geen geheimen.”

Bruno Hendrickx, directielid van Reset vzw, is zich heel erg bewust van het belang van een goede interne communicatie. Reset vzw stelt 260 personen tewerk op elf verschillende locaties in Limburg.  

“In 2015 moesten we een zware herstructurering verhapstukken en in 2018 was er de fusie. Op beide momenten speelde communicatie een cruciale rol. Sterker nog, er wordt vaak gezegd dat het een jaar of tien duurt om een fusie te verteren, maar dat ging hier toch een stuk sneller en ik ben ervan overtuigd dat dat in grote mate aan onze communicatie te danken is.” 

De manier waarop Reset vzw de interne communicatie in de werking verankert, is gekoppeld aan het jaarlijkse proces van planning en begroting. 

Bruno Hendrickx: “Inderdaad. Als voorbereiding van de begroting bevragen wij alle afdelingen om de plannen – en de geschatte inkomsten – in kaart te brengen. Onze vier coördinatoren organiseren dat vrij intensief inspraakproces op onze elf locaties. Met die gegevens gaan we binnen ons beleidsteam (de coördinatoren en de twee directeuren) en de raad van bestuur aan de slag.” 

In het najaar zijn die plannen getransformeerd tot een begroting waarin inhoudelijke en budgettaire keuzes zijn gemaakt. “Op dat moment presenteren we het eindresultaat aan alle niveaus (raad van bestuur, ondernemingsraad…) en gaan we op alle locaties langs om de keuzes toe te lichten. We zijn daar heel transparant in, we hebben geen geheimen. Iedereen krijgt alle informatie, al passen we onze taal aan zodat zoveel mogelijk medewerkers echt begrijpen waarover het gaat. Het doet trouwens deugd om reacties te horen zoals: ‘Ik begreep er niet veel van, maar ik vond het chique dat je alles met ons deelde’. Anderzijds komen er ook wel kritische vragen of bedenkingen, die we dan rechtstreeks kunnen kaderen, dat creëert betrokkenheid en vertrouwen.” 

Wat ook betrokkenheid hanteert is wellicht jullie bijzondere manier van werken en verantwoordelijkheid geven? 

“Onze organisatiestructuur is vrij innovatief. We proberen teams zoveel mogelijk autonoom te laten beslissen en verantwoordelijkheid te laten opnemen over de eigen werking. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team, er is voor de omkadering geen directe leidinggevende aanwezig op de locatie. We waren dit proces reeds gestart voor de fusie: in plaats van kolommen te trekken door de organisatie en verschillende diensten zoals HR, kwaliteit, onderhoud, preventie… naast elkaar af te zetten, trachten we die facetten te integreren in de teams zelf. Dat werkt veel efficiënter en geeft veel meer arbeidsvreugde. We noemen het geen zelfsturende, maar output-gestuurde teams.” 

Bruno Hendrickx werkt sinds 2002 in het kringloopwezen. Eerst als werkbegeleider en vanaf 2005 als directeur van de Kringloopwinkels West-Limburg, die in 2018 gefusioneerd zijn met de kringwinkels van De Koop. Reset vzw stelt 260 personen tewerk op elf verschillende locaties in Limburg. Sinds de fusie wordt er ook in de algemene directie gewerkt in team.

Bruno staat voor dit artikel op de foto met nabije collega Nathalie Put.

Zelf aan de slag met de communicatie binnen je onderneming? Volg de bootcamp 'Communicatiestrategie' van Groeilabz.

Lees ook

HRscan houdt medewerkers gemotiveerd binnen snelgroeiende Sporty

HRscan houdt medewerkers gemotiveerd binnen snelgroeiende Sporty

Steffi Swennen is eindverantwoordelijke bij Sporty vzw. De vereniging ging aan de slag met de HRscan van HRwijs. …

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …

“Ons ethisch buikgevoel heeft schuifregelaars”

“Ons ethisch buikgevoel heeft schuifregelaars”

Armoedebestrijding, ouderenzorg, tewerkstelling voor laaggeschoolden … Elke sociale of social-profitorganisatie heeft een concreet moreel doel voor ogen. Maar toch…

Onze meest gestelde HR-vragen

Onze meest gestelde HR-vragen

De social profit is een levendige sector met veel projecten en uitdagingen. En dus komen er bij Verso regelmatig vragen binnen, ook over medewerkersbeleid.