Probeer nu de nieuwe inclusiescan uit!

Probeer nu de nieuwe inclusiescan uit!

Heb jij de Inclusiescan al ingevuld? 20 minuten. Meer tijd vraagt de inclusiescan niet om jouw onderneming volledig door te lichten.

De inclusiescan is een handig, gratis, online instrument waarmee elke organisatie kan inschalen waar ze zich bevindt op vlak van diversiteit en inclusie.

Hoe werkt de inclusiescan precies?

De inclusiescan is een lijst van 90 stellingen in verband met 9 HR-domeinen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de inclusiescan invullen. Bij elke stelling duid je aan hoe je vindt dat jouw organisatie scoort. Heb je de lijst afgerond, dan krijg je een rapport met de resultaten in jouw mailbox. In dat rapport staan je potentiële zwaktes, valkuilen, groeikansen, kwaliteiten en sterktes binnen elk domein. Concreet gaat het over in hoeverre jouw organisatie rekening houdt met verscheidenheid in het personeelsbestand, zorgt dat iedereen z’n plek heeft, communiceert op maat van de werknemers… Het is een meetinstrument om te kijken hoe goed een organisatie met inclusie omgaat. Elke organisatie kan er trouwens volledig gratis gebruik van maken!

Wat brengt het op?

Op basis van het rapport kan de organisatie gerichte maatregelen nemen om haar inclusievermogen te versterken. Je krijgt krijgt een helder zicht op specifieke aspecten van je beleid waar nog verbetering mogelijk is. Je kunt na afloop trouwens ook altijd bij ons aankloppen voor bijkomend advies of een extra informatief gesprek over je resultaten. 

Heb ik die scan wel nodig? We zijn toch goed bezig?

Het kan dat een onderneming verschillende initiatieven lanceert en denkt dat ze erg goed bezig is, maar dat de werknemers daar weinig of niks van merken. De inclusiescan kan dat hiaat blootleggen doordat het de verschillen op organisatieniveau blootlegt in een op maat gemaakt rapport. Door je werknemers te bevragen, creëer je een draagvlak in je organisatie en betrek je iedereen in het inclusieverhaal.

Wil je weten hoe inclusief jouw onderneming is? Surf naar inclusiescan.be

Lees ook

Echt het verschil maken met inclusief ondernemen

Echt het verschil maken met inclusief ondernemen

“Ja, we maakten een vreugdedansje toen we een ‘go’ kregen”, zeggen Kirsten D’Hooghe en Katleen Schueremans."

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Arbeidsmarkt-expert en docent-onderzoeker in HRM aan de Odisee Hogeschool Bart Moens geeft samen met Verso en andere partners mee vorm aan een project rond inclusie op de…

Nieuw: HRwijs Inclusief

Nieuw: HRwijs Inclusief

Samen met onze federaties Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro lanceren we HRwijs Inclusief: een project met steun va…