Arbeidsongeschikt of veilig aan het werk?

Arbeidsongeschikt of veilig aan het werk?

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kunnen we maar beter 'alle hens aan dek' houden. 'Die hens' kunnen ook zwangere vrouwen zijn.

Lode Godderis, directeur bij IDEWE, schreef er tijdens zijn functie als hoogleraar bij KULeuven een blog over. Hiernaar verwijzen we graag in dit artikel.

Al snel wordt verwijdering van de werkvloer bij risicovol werk als enige oplossing gezien. "Zwangere vrouwen kunnen in de meeste omstandigheden prima werken, maar dat vereist een diepgaande analyse en een constructieve dialoog tussen werkgever en werknemer", aldus Godderis.

"Het embryo is in de eerste acht weken het meest gevoelig voor stoffen, en helaas kennen we voor de meest stoffen de risico’s op de zwangerschap onvoldoende. Voorzichtig zijn is dus de boodschap, maar verwijdering van de werkvloer is niet altijd nodig." 

"In de praktijk zien we wel wat verschillen in de toepassing. Bijvoorbeeld sommige ziekenhuizen zetten verpleegsters thuis, terwijl andere ziekenhuizen de zwangere zal tewerkstellen op een laag-risico-afdeling. Naast chemische stoffen, kunnen ook psychische (vb. nachtwerk) en fysische factoren, zoals trillingen en radioactieve stralen, schadelijk zijn voor het ongeboren kind."

Zijn tips voor werkgevers

  • Inventariseer de risicostoffen in je onderneming, evalueer de blootstelling en schat de risico’s in.
  • Zoek naar veilige alternatieven voor risicostoffen en indien het echt niet anders richt de werkplaats zo in dat de blootstelling beperkt blijft.
  • Stel een beleid op en maak afspraken met je werknemers over de te volgen procedure bij zwangerschapswens en zwangerschap.
  • Maak een lijst van veilige jobs waar zwangere werkneemster kunnen geplaatst worden.

Iets om over na te denken...

Misschien telt deze oplossing ook voor andere medewerkers met een medische uitdaging? En opnieuw kunnen we stellen: Hoe meer goede medewerkers aan dek, hoe beter. Dit vaak ten voordele van de collega's en de dienstverlening van jouw onderneming.

Tips over tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en oplossingen ontdek je op de website van Handicap en Arbeid.

Meer lezen over Lodes visie? Maak dan verder kennis met het artikel 'hoe houden we zwangere vrouwen langer aan het werk'

Ga ook aan de slag met onze checklists over welzijn en gezondheid op het werk.

Lees ook

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Sinds 31 maart 2023 geldt het recht op deconnectie. Hopelijk heeft jouw onderneming hier al de nodige stappen rond gezet? 

Is je welzijnsbeleid helemaal in orde?

Is je welzijnsbeleid helemaal in orde?

BeSWIC, het Belgische kenniscentrum over welzijn op het werk stelde een volledig overzicht op van wat er wettelijk gezien in orde moet zijn. Een heel belangrijk aand…

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter uit te werken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je een paar tips voor HR-subsidies.

Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie

Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie

Hoe ver staat jouw organisatie met haar alcohol- en drugbeleid? Wil je starten met een nieuw beleid? De website van VAD vzw 'Qado.be' en de vragenlijst Q-ADO 2.0 tonen j…