Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 3 tips voor HR-subsidies.

1. Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Het Europees Sociaal fonds (ESF) biedt financiële ondersteuning aan Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Organisaties die binnen die domeinen projecten ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidies. Het ESF lanceert regelmatig nieuwe oproepen, bijvoorbeeld binnen thema’s zoals 'duurzaam loopbaanbeleid' of 'anders organiseren'.

Een interessante oproep is Drive - op weg naar werkbaar werk. Jaarlijks wordt er een budget vrijgemaakt voor acties die kaderen binnen het begrip werkbaar werk. 

Acties die in aanmerking komen zijn o.a. het motiveren en ondersteunen van medewerkers, maatregelen om burn-out in de organisatie tegen te gaan, leidinggevenden ondersteunen in hun leiderschapscompetenties, acties om de autonome motivatie van medewerkers te vergroten,...

De subsidie bedraagt de kost van de dienstverlener. Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Meer informatie over deze ESF-oproep vind je hier: Drive – Op weg naar werkbaar werk (Voorlopig volzet - update 15/4/2022)

Ontdek de mogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds (ESF)


2. Het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting keert jaarlijks subsidies uit aan de social profit via het ‘Venture Philanthropy Fonds’. Hier kan je terecht voor consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro gespreid over 3 jaar). Het doel? Organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel versterken en helpen groeien. De voorwaarde ‘als organisatie actief op vlak van sociale inclusie in België’ mag je breed interpreteren. Of je in aanmerking komt, kan je best navragen bij de Koning Boudewijnstichting zelf. De Kringwinkel Hageland kreeg bijvoorbeeld steun bij de uitbouw van talentgedreven loopbanen. Gehandicaptenvoorziening De Lovie kon een strategie rond efficiënt/effectief werken uitbouwen.

Er is een jaarlijkse oproep in het najaar, selectie van de dossiers gebeurt in juni van het volgende jaar. 

Ontdek het ‘Venture Philanthropy Fonds’


3. De werkbaarheidscheque

Als sociale ondernemer kan je een aanvraag indienen voor werkbaarheidscheques.

Met deze cheque krijg je terugbetaling voor:

  • Een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
  • En/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting.
  • En/of begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid. Voor het opstellen van een werkbaarheidsplan. Voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per organisatie.

Uitbreiding ten gevolge van corona

In de context van de Coronapandemie verruimde de minister van Werk de focus van de werkbaarheidscheque in samenspraak met de Vlaamse sociale partners. Concreet zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

  • Aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie.
  • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
  • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat projecten rond telewerk en het opzetten van een duurzaam beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken, kunnen gefinancierd worden.

In deze infografiek vind je de laatste update van wat je met een werkbaarheidscheque kan doen.

Ontdek alle mogelijkheden van de werkbaarheidscheque hier


Wil je meer weten over welke HR-subsidies er zijn en wie ze kan gebruken? Download onze Whitepaper!

Opgelet! Enkel voor ingelogde gebruikers van onze website. Heb je nog geen login? Maak hier een account aan!

Lees ook

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Op 30 november 2019 maakte de Serv de resultaten van de Werkbaarheidsbarometer bekend.

Waar te beginnen als je op zoek bent naar Europese subsidies?

Waar te beginnen als je op zoek bent naar Europese subsidies?

Dat is voor tal van organisaties – ook sociale ondernemingen - niet altijd even duidelijk.

Werkbaarheidscheques verlengd!

Werkbaarheidscheques verlengd!

De Vlaamse regering verlengde de werbaarheidscheques, waarmee je werkbaarheidsmetingen en -acties kunt financieren, tot in 2022.

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheid is een thema dat vele sociale ondernemers bezighoudt. Ontdek drie vragen - en bijhorende antwoorden - over de werkbaarheidscheques die je misschien nog niet …