Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 6 tips voor HR-subsidies.

1. Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Het Europees Sociaal fonds (ESF) biedt financiële ondersteuning aan Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Organisaties die binnen die domeinen projecten ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidies. Het ESF lanceert regelmatig nieuwe oproepen, bijvoorbeeld binnen thema’s zoals 'duurzaam loopbaanbeleid' of 'anders organiseren'. 

Oproep in de kijker: Drive - op weg naar werkbaar werk

Zoek je subsidies voor acties rond werkbaarheid? Kijk dan zeker eens naar de ESF-oproep 'Drive - op weg naar werkbaar werk’.

Acties die in aanmerking komen zijn o.a. het motiveren en ondersteunen van medewerkers, maatregelen om burn-out in de organisatie tegen te gaan, leidinggevenden ondersteunen in hun leiderschapscompetenties, acties om de autonome motivatie van medewerkers te vergroten,...

De eerste stap van de aanvraag gebeurt door een e-mail te sturen naar drive@vlaanderen.be. Na de aanvraag volgt een intake. Je krijgt dan een door ESF Vlaanderen erkende dienstverlener toegewezen. De subsidie bedraagt de kost van de dienstverlener. Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Meer informatie over deze ESF-oproep vind je hier: Drive – Op weg naar werkbaar werk

Ontdek de mogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds (ESF)


2. Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting keert jaarlijks subsidies uit aan de social profit via het ‘Venture Philanthropy Fonds’. Hier kan je terecht voor consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro gespreid over 3 jaar). Het doel? Organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel versterken en helpen groeien. De voorwaarde ‘als organisatie actief op vlak van sociale inclusie in België’ mag je breed interpreteren. Of je in aanmerking komt, kan je best navragen bij de Koning Boudewijnstichting zelf. De Kringwinkel Hageland kreeg bijvoorbeeld steun bij de uitbouw van talentgedreven loopbanen. Gehandicaptenvoorziening De Lovie kon een strategie rond efficiënt/effectief werken uitbouwen.

Er is een jaarlijkse oproep in het najaar, selectie van de dossiers gebeurt in juni van het volgende jaar. 

Ontdek het ‘Venture Philanthropy Fonds’


3. Tijdelijke projectoproep ‘Vitaal en gezond telewerken’ - Vlaams Instituut Gezond Leven

Telewerk is een blijvertje, ook na de Corona pandemie. Het heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Vandaar deze projectoproep om innovatieve ideeën uit te werken die bijdragen tot de mentale en fysieke gezondheid van de telewerker van de toekomst. Het project is vernieuwend en leent zicht tot structurele verankering in het beleid.

Voor wie? De oproep richt zich tot Vlaamse ondernemingen uit de profit én de social profit, en ook tot alle andere organisaties die kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan coworking spaces, bedrijventerreinen, sociale partners, commerciële dienstverleners, vormingsdiensten... Per organisatie of samenwerkingsverband kan 1 aanvraag worden ingediend.

Steun? Geselecteerde kandidaten kunnen rekenen op volledige financiële ondersteuning. In totaal wordt een bedrag van 1.530.000 euro vrijgemaakt.

Praktisch? Indienen tussen 6 juli en 30 september 2021. Het project loopt, na goedkeuring, van 1 december 2021 tot 31 december 2022.

Ontdek hier alles over de projectoproep ‘Vitaal en gezond telewerken’


4. De werkbaarheidscheque

Als sociale ondernemer kan je een aanvraag indienen voor werkbaarheidscheques.

Met deze cheque krijg je terugbetaling voor:

 • Een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
 • En/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting.
 • En/of begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid. Voor het opstellen van een werkbaarheidsplan. Voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per organisatie.

Uitbreiding ten gevolge van corona

In de context van de Coronapandemie verruimde de minister van Werk al in 2020 de focus van de werkbaarheidscheque in samenspraak met de Vlaamse sociale partners. Dit beleid werd nog aangescherpt begin 2021.  

Concreet zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

 • Aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie.
 • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
 • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat projecten rond telewerk en het opzetten van een duurzaam beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken, kunnen gefinancierd worden.

In deze  infografiek vind je de laatste update van wat je met een werkbaarheidscheque kan doen.

Ontdek alle mogelijkheden van de werkbaarheidscheque hier


5. VDAB

Job- en taalcoaching op de werkvloer 

Werf je een medewerker aan uit een kansengroep? Doe beroep op gratis jobcoaching op de werkvloer. Doel? Een tevreden medewerker die kwalitatief werk aflevert en lang bij jou aan de slag blijft.

Wat houdt jobcoaching in?

Een jobcoach begeleidt je medewerker op de werkvloer. Hij helpt hem of haar om zich in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen en goed te functioneren binnen het team. Daarnaast kan de jobcoach je adviseren over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over peter- of meterschap, competentiegericht werken of functioneringsgesprekken.

Je kan met jobcoaching starten tot één jaar na de aanwerving. Dit proces duurt maximaal zes maanden.

Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor gratis jobcoaching?

Je medewerker komt in aanmerking voor gratis jobcoaching als hij in Vlaanderen werkt en aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt. Hij/zij:

 • is van allochtone afkomst,
 • 50 jaar of ouder,
 • heeft een arbeidsbeperking of 
 • is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).

Zoek nu een jobcoach in je buurt

Gratis psychosociale coaching na corona

Merk je dat je dat je medewerkers het in deze Coronacrisis moeilijk hebben op psychosociaal vlak? Dan kan jouw werknemer via VDAB gratis begeleiding krijgen via een gespecialiseerde coaching na corona. Het gaat specifiek over de terugkeer naar werk.

Die coaching gebeurt door jobcoaches die zich engageren op niveau van de onderneming en de medewerker individueel. Zo wordt een snellere terugkeer gewaarborgd en verduurzaamd. Zie het als een mooie aanvulling op het aanbod dat je preventiedienst jou te bieden heeft.

Wat is nu precies het verschil met de werkbaarheidscheques?

Coronacoaching: via de coronacoaching kan men actiegericht aan de slag met de individuele medewerker. Zo wordt een snellere terugkeer gewaarborgd en verduurzaamd. Via het actiegerichte aanbod is het een traject waarbij met de werknemer gewerkt wordt rond secundaire en tertiaire preventie.

Werkbaarheidscheques: waar de coaching individueel op begeleiding inzet, kunnen werkbaarheidscheques in het kader van corona ingezet worden op ondernemingsniveau.

Vraag nu coronacoaching voor je medewerker(s)


6. Sectorale tussenkomsten

> Voor de zorgsector: project van Fedris voor werknemers met of op de rand van een burn-out

In januari 2019 lanceerde het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) het driejarig pilootproject burn-out in samenwerking met de zorgsector.

Dit aanbod richt zich werknemers uit de volgende sectoren:

 • ziekenhuizen (NACE Q86.1, NACE Q87.1);
 • huisartspraktijken (NACE Q86.210), waaronder wijkgezondheidscentra;
 • praktijken van specialisten (NACE Q86.220);
 • ziekenvervoer (NACE Q86.903);
 • ambulante revalidatieactiviteiten (NACE Q86.905);
 • verpleegkundige activiteiten (NACE Q86.906);
 • instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden (NACE Q87.2);
 • instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap (NACE Q87.3);

Het project begeleidt werknemers met een nakende of beginnende burn-out. Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

Het doel is dat werknemers aan het werk blijven of hun job zo snel mogelijk hervatten.

Ontdek alles over het begeleidingstraject voor werknemers in een vroeg stadium van burn-out

> Voor woonzorgcentra die willen werk maken van meer participatie en autonomie

Met deze projectoproep ondersteunt de Koning Boudewijnstichting woonzorgcentra die aan de slag gaan met het ‘Tubbe-model’, een organisatie- en beheersmodel dat in diverse woonzorgcentra in Zweden wordt toegepast.

Een woonzorgcentrum dat werkt met het Tubbe-model is een aantrekkelijke, aangename en functionele plek, waar senioren voluit hun leven kunnen leiden en daar zelf over beslissen. Een Tubbe-huis is ook voor het personeel een fijne en motiverende plaats en biedt een omgeving die iedereen aanmoedigt om een tandje bij te steken. De capaciteiten van alle mensen worden er gewaardeerd en ingezet.

Voor wie is deze oproep? Elk directielid van een woonzorgcentrum in België dat met zijn/haar woonzorgcentrum aan de slag wil met Tubbe.

Steun? Tot €5000 + coaching, ervaringen delen in een netwerk, Tubbe-middagen rond specifieke thema's.

Indienen t.e.m. 14/10/2021

Ontdek deze projectoproep

> Voor de sociale economie:

Managementadvies voor maatwerkbedrijven

Ben je een door de Vlaamse Overheid erkend maatwerkbedrijf, maatwerkafdeling of lokale diensteneconomie-initiatief? En heb je een vzw of publiekrechtelijk statuut? Dan kom je in aanmerking voor een premie voor managementadvies. Er gelden wel bepaalde voorwaarden: het moet gaan om een onderbouwd schriftelijk advies dat je onderneming versterkt, laat groeien of transformeert.

Vraag nu managementadvies voor de sociale economie

Financiële ondersteuning inclusieve economie (provincie Antwerpen)

De provincie Antwerpen geeft financiële ondersteuning aan initiatieven en projecten die werk maken van een inclusieve economie. Momenteel zijn er twee lijnen, waarop zowel ondernemingen uit de sociale economie als de privé een beroep kunnen doen:

Gevestigd in Antwerpen en wil je werken aan een inclusieve economie? Ontdek hier de mogelijkheden


Ontvang je graag een vergelijkende tabel van HR-subsidies? Laat het ons gerust weten

Lees ook

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Op 30 november 2019 maakte de Serv de resultaten van de Werkbaarheidsbarometer bekend.

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Begin mei besliste de Vlaamse regering om het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Waar te beginnen als je op zoek bent naar Europese subsidies?

Waar te beginnen als je op zoek bent naar Europese subsidies?

Dat is voor tal van organisaties – ook sociale ondernemingen - niet altijd even duidelijk.