Medewerkersbevraging

Medewerkersbevraging

Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Of wil je weten hoe je medewerkers het teamwerk beleven? Werken ze onder stress? Misschien zijn er wel vragen die niet rechtstreeks naar de oppervlakte komen? Mogelijks leidt hun mening tot nieuwe inzichten en wie weet zelfs tot een andere koers voor de organisatie?

Enkele handige tips voor de doe-het-zelver! 

Heb je graag ondersteuning bij het uitdenken en uitvoeren van een bevraging? Spreek ons dan aan over de gratis HRscan van HRwijs.

Begin niet overhaast

Bevragingen kosten geld en tijd en het schept ook verwachtingen. Communiceer dus helder over de aanleiding, het opzet en het doel van je onderzoek. Betrek ook de raad van bestuur.

Bepaal je thema

Een bevraging kan een thema apart betreffen, maar bedenk je of het ook in de praktijk een afgelijnd onderwerp is. Als werkdrukmeting bijvoorbeeld een thema is, is het mogelijk dat ook thema’s als cliënteel, beschikbare middelen, welbevinden en de verloop(intentie) dienen te komen.

Cruciale aandachtspunten

 • Zorg voor een aantrekkelijke vragenlijst.
 • Geef aan wat het doel is en wanneer je zal terugkoppelen.
 • Let op een logische opbouw.
 • Probeer te vermijden dat mensen vragen moeten doorlopen die niet voor hen van toepassing zijn.
 • Vermijd open vragen.
 • Deelnemers moeten onmiddellijk begrijpen wat je bedoelt: 
  • Wees specfiek, kort en bonding.
  • Gebruik geen woorden als vaak en soms, weinig en veel.
 • Stel geen twee vragen tegelijk.
 • Stel je vragen niet suggestief en veronderstel geen antwoorden.
 • Laat de vragenlijst nalezen, zodat je zeker bent van de kwaliteit ervan.

Enkele voorbeelden

Commentaar van een HR-expert

Medewerkersbevraging: goede tekst met interessante tips. Ik zou nog volgende twee tips willen meegeven:

 • Houd de vragenlijst kort. Lange vragenlijsten hebben verschillende nadelen. Het is moeilijker om er de echte prioriteiten uit te halen en er is een risico op 'bevragingsmoeheid', wat leidt tot lagere deelnemingspercentages. 
 • Beter meerdere kleine dan jaarlijks één grote bevraging. Als er maar één meting per jaar plaats vindt, dan duurt het lang vooraleer het effect van ondernomen acties gemeten wordt en het laat de leidinggevende toe om te treuzelen met het voeren van een bespreking en het ondernemen van acties. Het voeren van continue, korte enquêtes is zeker een nieuwe trend in medewerkersbevragingen.

Bart Moens

Lees ook

Een communicatieplan opstellen

Een communicatieplan opstellen

De kern van een communicatieplan wordt meestal gevormd door een opsomming van de in te zetten middelen. Daarbij gaat het zowel om de bestaande communicatiemiddelen als om…

Meet de cultuur van je organisatie

Meet de cultuur van je organisatie

Altijd al willen weten wat voor cultuur er heerst binnen jouw organisatie? Dan is de organiscoop een mogelijke tool om mee aan de slag te gaan.

Toolbox: Het veranderDNA van je organisatie

Toolbox: Het veranderDNA van je organisatie

“Wat maakt dat sommige organisaties/teams wel om kunnen met verandering en andere niet? Hoe komt het dat sommige er zelfs door groeien?"

SMART-scan: hoe SMART zijn je doelen geformuleerd?

SMART-scan: hoe SMART zijn je doelen geformuleerd?

Bereken eenvoudig hoe SMART je doelstellingen zijn geformuleerd! Het resultaat van de scan is een score van 0 tot 100 voor elk onderdeel van SMART (specifiek, meetbaar, a…