SMART-scan: hoe SMART zijn je doelen geformuleerd?

SMART-scan: hoe SMART zijn je doelen geformuleerd?

Bereken eenvoudig hoe SMART je doelstellingen zijn geformuleerd! Het resultaat van de scan is een score van 0 tot 100 voor elk onderdeel van SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).

  • Specifiek: specifiek genoeg weten wat we willen bereiken.
  • Meetbaar: weten waaraan we zien wat we willen bereiken.
  • Acceptabel: weten waarom we de doelen willen bereiken.
  • Realistisch: weten welke haalbare acties we willen ondernemen.
  • Tijdsgebonden: weten wanneer we beginnen en tegen wanneer we het willen bereiken.

Commentaar van een HR-expert

"Handige tool om je doelstellingen écht smart te maken. Heeft een hoog checklistgehalte, waardoor je systematisch tewerk kan gaan en zeker niets vergeet." - Roeland Broeckaert 

Lees ook

Een communicatieplan opstellen

Een communicatieplan opstellen

De kern van een communicatieplan wordt meestal gevormd door een opsomming van de in te zetten middelen. Daarbij gaat het zowel om de bestaande communicatiemiddelen als om…

Meet de cultuur van je organisatie

Meet de cultuur van je organisatie

Altijd al willen weten wat voor cultuur er heerst binnen jouw organisatie? Dan is de organiscoop een mogelijke tool om mee aan de slag te gaan.

Toolbox: Het veranderDNA van je organisatie

Toolbox: Het veranderDNA van je organisatie

“Wat maakt dat sommige organisaties/teams wel om kunnen met verandering en andere niet? Hoe komt het dat sommige er zelfs door groeien?"

Medewerkersbevraging

Medewerkersbevraging

Wil je veranderingen aanbrengen in je organisatie, maar bevraag je graag eerst je medewerkers? Deze tool geeft enkele handige tips!