Aanvaarding van culturele diversiteit

Aanvaarding van culturele diversiteit

Jammer genoeg staat niet iedereen open voor een diverse personeelsploeg… Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers (en zeker de leidinggevenden) zich achter het diversiteitsidee scharen?

Zet in op verbindende communicatie

Het is goed om als organisatie een handelingskader diversiteit te ontwerpen. Dat is gericht op dialoog. Je zult elkaar beter kunnen plaatsen en de voordelen van samenwerking zien. Voor een mooie start bij de aanwerving van nieuwe medewerkers kan een diversiteitscharter helpen. Dit document kan worden ondertekend aan het begin van het onthaal. Zo weet elke nieuwe medewerker dat je organisatie een divers team wil vormen. Ook tijdens het sollicitatiegesprek kan je de medewerker al naar zijn of haar visie op diversiteit vragen.

Sta open voor andere meningen

Het valt zeker af te raden om elke weerstand tegen diversiteit als racisme of kortzichtigheid te bestempelen. Meningen over diversiteit zijn al even divers als de diversiteit zelf. Zie de bedenkingen van medewerkers als kansen om uw visie te verscherpen en bij te sturen. Heeft u een antwoord op onderstaande kwesties? Communiceer er duidelijk over, zorg voor een draagvlak en sta nadien geen uitzonderingen toe.

  • Is verlof toegestaan voor religieuze feestdagen? Hoe kom je dan tot afspraken naar personeelsbezetting? Kan je verlof nemen op het Suikerfeest én met Kerstmis of moet je kiezen?
  • Is het toegestaan om je geloof te belijden op het werk? Mag je pauzes nemen om te bidden? Komt er een aparte gebedsruimte? Is er dan ook een ruimte voor wie niet gelovig is, of is dat niet nodig?
  • Zijn pauzes tijdens de Ramadan verplicht of mag je medewerkers dan laten doorwerken als zij dat verkiezen? Hoe is dit wettelijk geregeld?
  • Vragen zoals: hoe omgaan met religieuze feestdagen, hoe kom je tot afspraken?
  • Orbit vzw is een organisatie die inzet op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, een rechtvaardig migratiebeleid, samenwerking in diversiteit en een effectieve aanpak van racisme. Dit doet ze met constructieve publicaties, acties en campagnes, vorming en debat... Orbit vzw stelde eveneens een religieuze jaarkalender op met heel wat godsdienstige feestdagen.

Tips voor een breed draagvlak

Het analyseraster van diversiteitsvragen kan gehanteerd worden als een werkinstrument om in elke situatie een professioneel standpunt in te nemen en tot een optimaal antwoord te komen (bijvoorbeeld bij vragen van medewerkers over werkrooster, gezinsorganisatie, ...).

Provincie West-Vlaanderen en Resoc Midden-West-Vlaanderen ontwikkelden de website vreemdevragen.be. De site behandelt thema's als taal en communicatie, bedrijfs- en vreemde culturen, Islam op de werkvloer en wetgeving.


Lees ook

Hoe bouw je aan een divers personeelsbestand?

Hoe bouw je aan een divers personeelsbestand?

Jobs vlotter invullen, nieuwe inzichten binnenhalen, het klantenbereik verhogen: allemaal voordelen voor werkgevers die kiezen voor een divers en kleurrijk personeelsbest…

Vaak voorkomende chronische aandoeningen

Vaak voorkomende chronische aandoeningen

De term 'arbeidsbeperkingen'. Voor velen is dit nog steeds een ongemakkelijk woord. Toch komen we er vaker mee in aanraking dan gedacht... Dus kunnen we er maar beter rek…

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Arbeidsmarkt-expert en docent-onderzoeker in HRM aan de Odisee Hogeschool Bart Moens geeft samen met Verso en andere partners mee vorm aan een project rond inclusie op de…