Loopbaangesprek

Loopbaangesprek

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek waarin je wil achterhalen hoe medewerkers hun job ervaren en hoe ze hun loopbaan verder zien evolueren. Het gesprek kijkt vooruit op middellange en lange termijn. Er wordt gepraat over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten en ambities voor de verdere loopbaan, worden verkend.

Doelstelling?

Het belangrijkste doel van een loopbaangesprek is in kaart brengen wat de medewerker nog wil in zijn loopbaan en hoe dat aansluit bij zijn huidige job en bij de (toekomstige) mogelijkheden binnen de organisatie. Aan het einde van het gesprek hebben beide partijen meer duidelijkheid over wensen en mogelijkheden binnen de organisatie. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de groei ondersteund of gerealiseerd kan worden.


Wie?

Een loopbaangesprek is een dialoog tussen een direct leidinggevende, de directeur of coördinator van de organisatie en een medewerker.


Wanneer?

Loopbaangesprekken worden meestal eens in de paar jaar gehouden, bijvoorbeeld drie- of vijfjaarlijks. Sommige organisaties kiezen voor vaste momenten zoals na vijf jaar anciënniteit, vijf jaar voor het pensioen, etc.

Praten over hoe een medewerker zijn of haar loopbaan verder ziet evolueren, kan ook een periodiek weerkerend onderdeel zijn van een functioneringsgesprek.


Hoe pak je het aan?

Stap 1: voorbereiding

Plan het gesprek tijdig in en geef de medewerker voldoende tijd om te reflecteren. Bereid het gesprek zelf ook voor door de talenten van de medewerker en de mogelijkheden die jij ziet in de organisatie op te lijsten.

Stap 2: het loopbaangesprek

Belangrijke vragen zijn:

  • Waar doe je graag, waar krijg je energie van en zie je mogelijkheden om dat meer in te zetten?
  • Waar zie je jezelf over x jaar? Hoe lang wil je nog werken? Wat wil je graag nog realiseren?
  • Welke uitdagingen zijn eigen aan de levensfase waar de medewerker in zit en wat kan helpen om die aan te gaan?  

Stap 3: afspraken

Op het eind van het gesprek leg je best samen enkele afspraken of conclusies vast, als het kan schriftelijk.

Als de medewerker zijn ambities maar heel moeilijk kan verwoorden, of ontevreden is, kan het een goed idee zijn om hem of haar door te verwijzen naar loopbaanbegeleiding in een gesubsidieerd loopbaancentrum. Meer informatie? Kijk op de website van de VDAB.

Lees ook

Exitgesprek

Exitgesprek

Een exitgesprek is een laatste formeel gesprek met een medewerker die op het punt staat te vertrekken uit de organisatie, of hij nu vrijwillig vertrekt, op pensioen …

Lees meer
Ontslaggesprek

Ontslaggesprek

Het ontslaggesprek is het slechtnieuwsgesprek bij uitstek. Het is nooit prettig om aan een medewerker te melden dat de samenwerking eindigt, wat ook de reden daarvoo…

Lees meer
Verzuimgesprek

Verzuimgesprek

‘Verzuimgesprek’ is een verzamelnaam voor verschillende mogelijke gesprekken met een medewerker die afwezig is wegens ziekte. Het kan gaan om een telefon…

Lees meer

Ik help je graag

Liesbeth Denis

Liesbeth Denis

HR-adviseur

Contacteer mij