Talenten in je team

Talenten in je team

Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn. Het gaat om patronen in ons denken en handelen die van nature sterk zijn ontwikkeld. Talent zegt iets over het potentieel van mensen. Maar het is niet omdat iemand veel talent heeft, dat hij dat meteen kan laten zien.

Een talent in actie vergt

  • talent
  • een gedrag dat daarbij past
  • een context die het inzetten van dat talent mogelijk maakt en stimuleert

Anders gezegd: een talent is een eigenschap van een persoon die in de juiste context snel kan leiden tot bezieling en duurzame excellente prestaties.


Uitgangspunten in een talentbenadering

  • Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, heeft meerdere talenten. Het is geen privilege van enkele high potentials.
  • Talenten zijn eigen aan een individu. Als je werkt met talenten, kies je voor een individueel perspectief.
  • Talent heeft een context nodig. De organisatiecontext kan het inzetten van talent bevorderen of tegenwerken.

Hoe herken je een talent?

Mensen zijn zich vaak zelf niet bewust van hun talent; het is dat gedrag wat voor hen vanzelfsprekend is en waar anderen met bewondering naar kijken. Als iemand opfleurt van een activiteit en er uren mee kan doorgaan zonder moe te worden, zet hij of zij hoogstwaarschijnlijk een talent in.

Waar gaan iemands ogen van schitteren? Wat doet hij/zij met het grootste gemak? Waarvan verstaat hij/zij het niet dat een ander het minder goed kan (want het is toch zo eenvoudig?) Dit zijn allemaal indicaties van talent.

Talent breidt zich uit als iemand onder stress staat. Dan krijgen we soms een 'te veel' van een talent te zien, zoals de bezige bij die van geen ophouden meer weet. 

De graadmeter of iets echt een talent is, ligt bij de persoon zelf. Activiteiten waar iemand wel goed in is, maar waar hij of zij geen energie van krijgt, zijn geen talenten. Het is bijvoorbeeld niet omdat je als een bezige bij altijd rondrent en actie onderneemt, dat je er ook energie van krijgt. Pas als dat wel zo is, gaat het om een talent.


Voorbeelden

  • Organisatievermogen
  • Goed voor een groep kunnen spreken
  • Snel inzicht hebben in oorzaak en gevolgrelaties
  • Mensen kunnen motiveren

Het valt je misschien op dat dit evengoed competenties zijn? Dat klopt, maar het perspectief is anders. Bij talenten gaat het om gaven van de persoon, bij competenties gaan we uit van de noden van de organisatie.


Talenten vullen je team aan

Mensen inzetten op hun talenten betekent een win-win voor de persoon en voor de organisatie. De medewerker die zijn talent kan inzetten gaat beter presteren en zijn betrokkenheid en engagement in de organisatie groeien. De organisatie profiteert hiervan.

In teams kunnen mensen elkaar aanvullen als ze verschillende talenten hebben. Het gebeurt ook dat een talent van iemand een minder sterk punt kan compenseren.

Neem het voorbeeld van verpleegkundige Paul die in een groot ziekenhuis werkt. Hij is erg plichtsbewust en minutieus en correct verzorgen en medicatie toedienen is zijn axioma. Hij is echter minder in zijn sas als het gaat om korte, informele gesprekken met patiënten voeren. Tijdens een talentbespreking in het team kwam de ploeg tot het volgende voorstel. De andere verpleegkundigen vonden het klaarzetten van de medicatie een vervelende klus die hen afhield van het échte werk. Paul vond dat net erg fijn om te doen. Fouten maakt hij daar nooit in. Sinds kort staat hij volledig in voor de bestelling en voorraad van medicatie op de afdeling en voor het klaarzetten van medicatie voor patiënten. Dit was een win-win voor hem en voor zijn collega’s.

Talenten zijn een goede basis voor ontwikkeling en groei. Vaardigheden leren die aansluiten bij onze talenten, gaat vlot. Als we tijdens onze loopbaan onze talenten steeds meer kunnen ontwikkelen, zullen we langer en met meer goesting aan de slag blijven.

Als werkgever kan je een rol spelen in het identificeren en benoemen van de talenten van je medewerkers. Benoem eens wat vaker de momenten waarop je medewerkers ziet schitteren en heb meer aandacht voor wat wél goed gaat. Je zal zien dat het mensen als vanzelf meer in hun kracht brengt en er betere prestaties volgen. Ook voor 50+’ers kan het (opnieuw) aansluiten bij hun talenten het verschil maken tussen langzaam uitdoven en zich met bezieling blijven inzetten.  

Je loopbaan vormgeven op basis van je talenten vraagt van individuën inzicht en zelfsturend vermogen. Er bestaat ondersteuning voor werkenden in de vorm van loopbaanbegeleiding. Meer informatie kan je vinden op de website van de VDAB.

Lees ook

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…

Een betere baan tijdens én na corona

Een betere baan tijdens én na corona

Sinds de uitbraak van corona is één op de vijf werknemers minder positief over het werk, zo blijkt uit een studie van KU Leuven en interimbedrijf Tempo-Team…

Erkenning van Elders Verworven Competenties (EVC)

Erkenning van Elders Verworven Competenties (EVC)

Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop iemand leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Mensen kunnen competenties zowel …

Tips voor het maken van competentieprofielen

Tips voor het maken van competentieprofielen

Ga je aan de slag met competenties? Een aantal praktische tips kunnen je al een heel eind op weg helpen.