Vacatures en knelpuntberoepen

De social profit is in juni 2022 goed 17,5% van alle door de VDAB ontvangen vacatures: 5% in de “gezondheidszorg” (18.407), 11% in de “maatschappelijke dienstverlening” (40.730) en 1,5% in sector “cultuur, ontspanning en sport” (5.394).  

Voor meer dan de helft van alle ontvangen vacatures in sector “cultuur, ontspanning en sport” (54%) is er geen diploma secundair onderwijs vereist. In de “maatschappelijke dienstverlening” ligt dit percentage (24,9%) onder het Vlaams gemiddelde (43,7%). In de “gezondheidszorg” is er voor slechts 15,2% van alle ontvangen vacatures geen diploma-vereiste. 

Het afgelopen jaar (juni 2021-juni 2022) nam het aantal ontvangen vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt  sterk toe (+41,5%), na een  afname als gevolg van Corona. In de sector “cultuur, ontspanning en sport” (+114,1%) was deze toename meer dan dubbel zo sterk dan het gemiddeld groeiritme.  Ook in de gezondheidszorg (+24,1%)  en “de “maatschappelijke dienstverlening” (+13,3%) was er een sterke toename van het aantal ontvangen vacatures. 

Van alle ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen is er 13,7% één in de typische knelpuntberoepen voor de social profit (kinesitherapeuten, verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden en werkleider maatwerkbedrijven).  

Het afgelopen decennium nam het aantal vacatures voor de typische knelpuntberoepen in de social profit toe met 73%, terwijl het aantal vacatures voor knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts toenam met slechts 31%. Vooral de afgelopen jaren nam het aantal vacatures voor de typische knelpuntenberoepen uit de social profit spectaculair toe: van 10.334 in 2015 tot 32.174 vacatures in 2021. 

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in maart 2023.

Vacatures

Openstaande vacatures

Knelpuntberoepen

Knelpuntberoepen (evolutie)

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag