Vacatures en knelpuntberoepen

De social profit is goed 19,8% van alle door de VDAB ontvangen vacatures: 5,7% in de “gezondheidszorg” (16.247), 13,2% in de “maatschappelijke dienstverlening” (37.985) en 0,9% in sector “cultuur, ontspanning en sport” (2.680).

Voor meer dan de helft van alle ontvangen vacatures in sector “cultuur, ontspanning en sport” (53,3%) is er geen diploma secundair onderwijs vereist. Ook in de “maatschappelijke dienstverlening” ligt dit percentage (41,2%) boven het Vlaams gemiddelde (40,5%). In de “gezondheidszorg” is er voor slechts 15,6% van alle ontvangen vacatures geen diplomavereiste.

Het afgelopen jaar (juni 2020 - juni 2021) nam het aantal ontvangen vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw toe (+9%), na een sterke afname als gevolg van Covid-19. In de 'gezondheidszorg' (+16%) was deze toename sterker dan gemiddeld, terwijl de sector 'cultuur, ontspanning en sport' (+4,2%) onder dit gemiddeld groeiritme bleef. Opvallend is dat het aantal ontvangen vacatures in de sector 'maatschappelijke dienstverlening' amper groeit (+0,6%)

Van alle ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen is er 13,7% één in de typische knelpuntberoepen voor de social profit (kinesitherapeuten, verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden en werkleider maatwerkbedrijven).

Het afgelopen decennium nam het aantal vacatures voor de typische knelpuntberoepen in de social profit toe met 60%, terwijl het aantal vacatures voor knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt toenam met 20%. Vooral de afgelopen jaren nam het aantal vacatures voor de typische knelpuntenberoepen uit de social profit spectaculair toe: van 10.334 in 2015 tot 22.256 vacatures in 2020.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in augustus 2021.

Vacatures

Openstaande vacatures

Knelpuntberoepen

Knelpuntberoepen (evolutie)

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag