Vacatures

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid. Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven. Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een “geïndexeerde evolutie” nemen we een bepaald jaar als referentie (vast punt). Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit verder in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

  • De afgelopen 10 jaar is het aantal ontvangen vacatures in de maatschappelijke dienstverlening gestegen met 80% , waarmee ze een gelijkaardige groei optekent als gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. De grafiek laat de impact van Corona op de evolutie van de vacatures duidelijk zien: Tussen 2019 en 2020 daalt het aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt gemiddeld met -17,6% en in de maatschappelijk dienstverlening met -20,3%, terwijl in de gezondheidszorg het aantal vacatures zelfs toenam (+2,2%). Het tweede Corona-jaar laat een groei zien van het gemiddeld aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt (+50%). Nooit eerder ontving VDAB zoveel vacatures. Ook in de gezondheidszorg (+26%), de maatschappelijke dienstverlening (+50%) en in cultuur, sport en ontspanning (+125%) is de groei van het aantal ontvangen vacatures tussen 2000 en 2021 groot.
  • Van alle ontvangen vacatures in Vlaanderen in december 2021 situeert zich 11,8% in de maatschappelijke dienstverlening. 

  • Gezondheidszorg
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Ontspanning, cultuur en sport
  • Gezondheidszorg (851)
  • Cultuur, ontspanning en sport (923, 925, 926, 927)
  • Maatschappelijke dienstverlening (853)
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

NACE-indeling

De sector van de onderneming die de job aanbiedt is gebaseerd op de NACE-indeling van activiteitssector (versie 2003). Volgende sectoren kunnen worden onderscheiden: Gezondheidszorg (851), Maatschappelijke dienstverlening (853) en Ontspanning, cultuur en sport (923, 925, 926 en 927).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag