Vacatures

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid. Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven. Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een “geïndexeerde evolutie” nemen we een bepaald jaar als referentie (vast punt). Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit verder in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

  • De afgelopen 10 jaar is het aantal ontvangen vacatures in de maatschappelijke dienstverlening gestegen met 74%, terwijl het aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode met 47% steeg.
  • Van alle ontvangen vacatures in Vlaanderen in juni 2021 situeert zich 13,2% in de maatschappelijke dienstverlening.
  • De grafiek laat de impact van Covid-19 op de evolutie van de vacatures duidelijk zien: tussen 2019 en 2020 daalt het aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt gemiddeld met -13% en in de maatschappelijk dienstverlening met -11%, terwijl in de gezondheidszorg het aantal vacatures zelfs toenam (+14%). Het tweede coronajaar laat een groei zien van het gemiddeld aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt (+12%), waarmee deze terug op het niveau van juni 2019 komen. De toename tussen 2020 en 2021 is in de gezondheidszorg dubbel zo groot als gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+25%), terwijl de groei in de maatschappelijke dienstverlening (+1%) en in cultuur, sport en ontspanning (+6%) benedengemiddeld zijn.
  • Gezondheidszorg
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Ontspanning, cultuur en sport
  • Gezondheidszorg (851)
  • Cultuur, ontspanning en sport (923, 925, 926, 927)
  • Maatschappelijke dienstverlening (853)
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

NACE-indeling

De sector van de onderneming die de job aanbiedt is gebaseerd op de NACE-indeling van activiteitssector (versie 2003). Volgende sectoren kunnen worden onderscheiden: Gezondheidszorg (851), Maatschappelijke dienstverlening (853) en Ontspanning, cultuur en sport (923, 925, 926 en 927).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag