Vacatures

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid. Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven. Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een “geïndexeerde evolutie” nemen we een bepaald jaar als referentie (vast punt). Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit verder in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

  • Het aantal vacatures dat de VDAB ontving nam in juni 2023 op jaarbasis af, maar blijft hoge toppen scheren. De afgelopen 10 jaar is het aantal ontvangen vacatures in de ‘gezondheidszorg’ meer dan verdriedubbeld. Ook de ‘maatschappelijke dienstverlening’ (+169%) en ‘ontspanning, cultuur en sport (+274%) tekent het afgelopen decennium een aanzienlijke groei van het aantal ontvangen vacatures op. De gemiddelde vacature-groei op de Vlaamse arbeidsmarkt bedroeg het afgelopen decennium +217%.
  • Van alle ontvangen vacatures in Vlaanderen in juni 2023 situeert zich 11,6% in de maatschappelijke dienstverlening.
  • Gezondheidszorg
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Ontspanning, cultuur en sport
  • Gezondheidszorg (851)
  • Cultuur, ontspanning en sport (923, 925, 926, 927)
  • Maatschappelijke dienstverlening (853)
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

NACE-indeling

De sector van de onderneming die de job aanbiedt is gebaseerd op de NACE-indeling van activiteitssector (versie 2003). Volgende sectoren kunnen worden onderscheiden: Gezondheidszorg (851), Maatschappelijke dienstverlening (853) en Ontspanning, cultuur en sport (923, 925, 926 en 927).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag