Knelpuntberoepen

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid. Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven. Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2023 situeert 93,8% van alle ontvangen vacatures voor verzorgende zich in de social profit, waarvan 89,9% in de maatschappelijke dienstverlening. Maar ook 13,9%  van alle ontvangen vacatures voor het knelpuntberoep management-assistent situeert zich in de social profit, waarvan 7% in de gezondheidszorg.   

  • Gezondheidszorg
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Ontspanning, sport, cultuur

Methodologie

Knelpuntberoepen zijn die beroepen waarvan vacatures moeilijker ingevuld worden en die zich gewoonlijk kenmerken door langere looptijden en lagere vervullingspercentages (verhouding tussen aantal vervulde en afgehandelde vacatures) dan mediaan. Op basis van statistische wegingen wordt er jaarlijks een potentiële lijst opgesteld, die vervolgens besproken wordt door (sectorale) arbeidsmarktspecialisten. Het eindresultaat voor 2023 (gepubliceerd in de lijst met knelpuntberoepen 2024) is een lijst met 241 knelpuntberoepen.Dit zijn 7 knelpuntberoepen meer dan vorig jaar. Nieuw is bijvoorbeeld de hulpverlener-ambulancier en de orthopedisch technoloog. Hiermee blijft het aantal knelpuntberoepen stijgen (in 2017 waren er 161).Na de bepaling van de lijst knelpuntberoepen worden de beroepen waarvoor het moeilijkst een geschikte kandidaat gevonden wordt afgebakend via een strengere selectie op basis van statistische indicatoren. Deze beroepen zijn de hardnekkige/prioritaire knelpuntberoepen. Dit wil echter niet zeggen dat alle vacatures voor niet-knelpuntberoepen zonder problemen in te vullen zijn, zeker niet in een krappe arbeidsmarkt zoals we die nu kennen. 

Social profit

Voor de (exhaustieve) lijst van knelpuntberoepen gaan we na hoeveel vacatures er werden ontvangen in een jaar volgens sector, gebaseerd op de NACE-indeling van activiteitensector, versie 2003. Volgende sectoren kunnen worden onderscheiden : gezondheidszorg (851), maatschappelijke dienstverlening (853) en ontspanning, cultuur en sport (923, 925, 926 en 927). We weerhouden enkel de knelpuntberoepen met minstens 100 ontvangen vacatures en met een aandeel van meer dan 10% in de social profit.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag