Duurzaamheidscapaciteiten en -competenties opbouwen bij je medewerkers

Duurzaamheidscapaciteiten en -competenties opbouwen bij je medewerkers

Om als organisatie een duurzame transitie te realiseren, is het noodzakelijk mensen duurzaamheidscompetent te maken, hen in staat te stellen systemisch te denken en realistische toekomstscenario’s te definiëren.

Onder meer Odisee Hogeschool gebruikt het model van duurzaamheidscompetenties van Wiek (EN, 2011) om duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid beveelt de volgende gevalideerde set van duurzaamheidscompetenties aan:

Competentie Omschrijving
Strategisch management & actiecompetentie Het vermogen om collectief projecten te ontwerpen, en interventies, transities en strategieën voor duurzame ontwikkeling te implementeren, en het vermogen om zich actief te betrekken bij verantwoorde acties ter verbetering van de duurzaamheid van sociaal-ecologische systemen.
Omarmen van diversiteit & interdisciplinaire competentie Het vermogen om relaties te structureren, problemen op te sporen en de legitimiteit van andere standpunten betreffende milieu-, sociale en/of economische aspecten in (bedrijfs)processen te herkennen.
Systeemdenken Het vermogen om alle relevante (sub)systemen over verschillende domeinen en disciplines te identificeren en analyseren, inclusief hun grenzen.
Normatieve competentie Het vermogen om waarden, principes en doelen inherent aan duurzame ontwikkeling te identificeren, toe te passen en verzoenen met interne en externe stakeholders, zonder om het even welke norm te omarmen, maar gebaseerd op het goede karakter van degene die betrokken is met de duurzaamheidskwesties.
Anticipatorische competentie Het vermogen om toekomstbeelden collectief te analyseren, evalueren en ontwikkelen, waarbij de impact van lokale en/of korte termijnbeslissingen op het vlak van milieu-, sociale en economische kwesties wordt beschouwd op een globale/kosmopolitische schaal en op lange termijn.
Interpersoonlijke competentie Het vermogen om samenwerking en participatieve duurzaamheidsactiviteiten en onderzoek te motiveren en faciliteren.

Bron: Ploum et al. (2017)

Ecocampus publiceerde Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO): competenties, met daarin 5 richtinggevende competenties:

  • Nieuwe kennis
  • Systeemdenken
  • Waardeontwikkeling
  • Omgaan met emoties
  • Actiegerichtheid

Dit artikel is met permissie overgenomen uit de SDG Wegwijzer, die met steun van Verso samengesteld is door Cifal Flanders. Download de volledige wegwijzer hier.

Lees ook

Start-to-SDG!

Start-to-SDG!

Een duurzamere wereld? Ontdek hoe jouw organisatie hierbij kan helpen!

Met deze gidsen begin je de SDG’s te implementeren!

Met deze gidsen begin je de SDG’s te implementeren!

Dus je wilt de SDG's implementeren in je bedrijfsvoering, maar je weet niet goed waar te beginnen? Dan zetten deze gidsen je op weg!

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Na het formuleren van strategische en operationele doestellingen is het belangrijk om hieraan indicatoren te linken, zodat de vooruitgang kan worden opgevolgd in de imple…

Waar moet je op letten bij het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen?

Waar moet je op letten bij het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen?

De Agenda 2030 biedt een holistisch doelstellingenkader voor verduurzaming aan.