Administratieve lasten leiden tot lagere jobtevredenheid

Administratieve lasten leiden tot lagere jobtevredenheid

Doctoraatsstudente Jolien Muylaert (UGent) deed onderzoek bij 277 hoofdverpleegkundigen in 108 Vlaamse publieke woonzorgcentra. Ondanks dat ze zich niet specifiek richtte naar de gehele social profit sector en verschillende beroepsgroepen, kunnen andere sectoren er toch ook tips uithalen... 

Aldus Jolien Muylaert

"Formalisering is niet noodzakelijk een slechte zaak. Het verschaft medewerkers heel wat kennis over:

  • de organisatie,
  • het gedrag dat van hen verwacht wordt
  • de manier waarop beslissingen genomen worden."

Jammer genoeg komen er ook steeds meer klachten van medewerkers over. Die zijn er vooral over de toenemende hoeveelheid regels, voorschriften en procedures. Dat is zeker zo als ze veel tijd in beslag nemen, maar weinig tot geen functionaliteit hebben.

Lagere jobtevredenheid

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat wanneer de respondenten veel administratieve lasten ervaren in hun job, zij een lagere jobtevredenheid hebben. Dit is erg verontrustend aangezien jobtevredenheid een grote impact heeft op tal van belangrijke zaken. Laten we hierbij denken aan bijvoorbeeld prestaties, verloop en gezondheid.

Jobtevredenheid heeft bijgevolg een grote impact op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor cliënteel.

Tevreden leidinggevenden

Veel administratieve lasten doorstaan leidt vaak tot een gevoel van onvoldoende ruimte te hebben voor individuele afspraken met hun teamleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan individuele regelingen die hoofdverpleegkundigen maken met verpleegkundigen over hun takenpakket, opleidingen en werkuren.

Administratieve lasten gaan met andere woorden hun vrijheid en autoriteit inperken om leidinggevende beslissingen te nemen. Hierdoor zal de jobtevredenheid dalen.

Conclusie voor het beleid

 Het is van groot belang dat alle organisaties en beleidsmakers de bestaande regels, voorschriften en procedures kritisch doornemen. Wanneer blijkt dat bepaalde regels, voorschriften of procedures veel tijd in beslag nemen, maar geen of weinig functionaliteit hebben, is het belangrijk deze aan te passen of te verwijderen.

Autonome motivatie stimuleren

Een bijkomende conclusie van het onderzoek is dat administratieve last een minder negatieve impact heeft wanneer de hoofdverpleegkundigen autonoom gemotiveerd zijn (en dus plezier hebben in het uitvoeren van hun taken). De jobtevredenheid en het gevoel van autonomie behouden dan een hoger peil. Hun motivatie gaat de impact van administratieve lasten bufferen waardoor de negatieve gevolgen afgezwakt worden.

Organisaties zouden er dus heel wat baat bij hebben extra inspanningen te leveren om de autonome motivatie van hun medewerkers en leidinggevenden te stimuleren.

Aanbevelingen voor op de werkvloer

Eerder onderzoek toonde aan dat er heel wat manieren bestaan om de autonome motivatie van medewerkers te stimuleren. Zes concrete aanbevelingen uit de wetenschap:

  • Geef medewerkers voldoende vrijheid in het uitvoeren van hun taken.
  • Leg medewerkers duidelijk uit waarom het belangrijk is een bepaalde taak uit te voeren.
  • Geef medewerkers voldoende uitdagende taken zodat ze de kans krijgen om te laten zien waartoe ze in staat zijn.
  • Moedig medewerkers aan om zelf initiatief te nemen en oplossingen te bedenken.
  • Geef medewerkers positieve feedback wanneer zij een taak tot een goed einde hebben gebracht.
  • Bied medewerkers voldoende opleidingen aan zodat ze zich kunnen blijven ontplooien.

Bijleren over innovatieve arbeidsorganisatie en veranderingsprocessen? Schrijf je in voor een van onze Groeilabz-sessies.

Lees ook

Praktijkgids en e-learnings energiebalans medewerkers

Praktijkgids en e-learnings energiebalans medewerkers

Om werknemers duurzaam aan het werk te houden, is het belangrijk hen te ondersteunen in het vinden van de juiste energiebalans. 

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Werkintensiteit, inclusief hoge werkdruk en tijdsdruk, is een belangrijke categorie van stressoren op het werk. Maar er komt nog veel meer bij kijken... Doctoraatsst…

Denken in rollen én een nieuwe overlegstructuur bij DVC De Triangel

Denken in rollen én een nieuwe overlegstructuur bij DVC De Triangel

In Lovendegem zijn we te gast bij dienstverleningscentrum De Triangel, dat ondersteuning biedt aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking. Als zorg- …

Beginnen met leidinggeven? Mis deze 7 tips niet.

Beginnen met leidinggeven? Mis deze 7 tips niet.

Start je binnenkort met leidinggeven? Of neem je die functie al langer in?
Neem even tijd voor deze tips en inzichten. En bespaar jezelf een hoop ellende.