Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

RASCI kan een hulpmiddel zijn voor jouw onderneming om verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een eenvoudige manier in kaart te brengen.

RASCI is gebaseerd op een techniek, die 'responsibility charting' heet, en oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt. Het wordt vertaald naar verantwoordelijkheid in kaart brengen.

Met RASCI is het mogelijk om aan te geven wat de rolverdeling is tussen personen, die samen een bijdrage in jullie  organisatieproces moeten leveren. 

 

Wat betekent RASCI?

RASCI is een letterwoord, waarbij de letters staan voor de verschillende rollen:

Responsible = verantwoordelijk

Accountable = eindverantwoordelijk

Support = ondersteunend

Consult = raadpleging en

Inform = informerend

Wanneer je medewerkers in een proces een bepaalde rol vervullen, kan je hen één of meer van deze rollen toekennnen. Ook kunnen ze per activiteit verschillen. 

RASCI-model

Het RASCI-model combineert op een hele compacte manier de beschrijving van een proces en de bij elke stap behorende verantwoordelijkheden.

Per proces wordt op 1 A4 (!) weergegeven wat de doelstelling, het toepassingsgebied en alle benodigde stappen en beslissingen zijn. 

Hieraan worden in hetzelfde overzicht de bijbehorende RASCI rollen gekoppeld.

Bekijk hier alvast de uitgebreidere toelichting schematisch in kaart gebracht : RASCI-methode

Lees ook

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Waar mensen samenleven, samen spelen of samenwerken gaan we over elkaars grenzen. Ook als professional kom je dus in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Soms is dat…

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Een duurzame loopbaan voor elk teamlid integreren als belangrijk streefdoel van het team als geheel?

De effectiviteit van een team

De effectiviteit van een team

Met de effectiviteit van een team verwijzen we naar de capaciteit die een team moet hebben om de doelen of doelstellingen te bereiken. Wat maakt een team effectief? …