Teamcharter

Teamcharter

Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team.

Dat charter wordt opgemaakt door het team zelf.

Het doel

Het eerste doel is teamleden gezamenlijk laten zoeken en effectief verwoorden van wat belangrijk is voor hun teamwerk. Het tweede doel is komen tot een instrument dat kan gebruikt worden om het functioneren van het team te bespreken; “Hoe goed functioneren we tegenwoordig?” Op die manier is het een ontwikkelingsgerichte leidraad die kan gebruikt worden om als spiegel voor te houden, de neuzen op vlak van samenwerking meer in dezelfde richting te bewegen.

Randvoorwaarden

Het is aangewezen dat het teamdoel, de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden helder zijn vooraleer men een teamcharter opmaakt. De teamleden zouden immers moeten weten wat er van hen verwacht wordt en wat hun verschillende verantwoordelijkheden zijn.

Het team moet bereid zijn om op dit vlak open met elkaar te communiceren. Ze moeten het gesprek met elkaar willen aangaan.

Zelf aan de slag

Agentschap Opgroeien - het vroegere Kind en gezin - ontwierp er al eentje voor de eigen werking.

Aan jou als leidinggevende en jullie als team om te beslissen hoe uitgebreid en diepgaand jullie hierin willen gaan. 

Download het sjabloon van Agentschap Opgroeien en maak jullie eigen teamcharter

Lees ook

Teamontwikkelingsplan

Teamontwikkelingsplan

Op zoek naar handvaten om je medewerkers en teams te ontwikkelen? Dit kan met behulp van een teamontwikkelingsplan.

Hoe ver sta je met de ontwikkeling van je team?

Hoe ver sta je met de ontwikkeling van je team?

Deze 'fasenscan van Tuckman' gaat na in welke fase de teamontwikkeling zich bevindt. 

Wat leeft er aan frustraties in je team?

Wat leeft er aan frustraties in je team?

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties van een team en van de organisatie.

Vragenlijst 'de werking van een team'

Vragenlijst 'de werking van een team'

Hoe effectief is een team? Bevraag het via deze vragenlijst.