Elkaar feedback geven met Resp-ONS

Elkaar feedback geven met Resp-ONS

Deze methodiek is bedoeld om op een waarderende manier feedback en feedforward aan elkaar te geven in team.

Het is de bedoeling dat teamleden elkaar op een opbouwende manier inzicht geven in hun sterkten en talenten, die ze expliciet gaan benoemen, en tegelijk ook in ieders mogelijke werkpunten.

Resp-ONS biedt 16 vraagkaarten waarmee je actief feedback vraagt van je teamleden.

Dankzij het spelelement komt ieder om beurt aan bod en blijft de sfeer goed.

Download onderaan dit artikel de bijlage met de vraagkaarten 'Resp-Ons'.

En hier vind je de volledige uitleg van de methodiek Resp-ONS

Resp-ONS maakt deel uit van de toolbox LiZet, om aan de slag te gaan rond duurzame Loopbanen in Zelforganiserende Teams. Dit zijn teams met een duidelijke gemeenschappelijke opdracht en vrijheid om taken/rollen (grotendeels) samen te verdelen. Het overkoepelende doel is aandacht hebben voor de loopbanen van de teamleden, op een manier waarop dit ook de teamwerking ondersteunt. LiZeT biedt hiervoor 5 componenten en een check-it logica, met telkens één of meerdere tools onder: Loopbaanactief, Resultaatgericht, Bewust waardenvol, Competent (waar Resp-ONS deel van uitmaakt) en Georganiseerd.

De toolbox werd ontwikkeld door AMS, Taborgroep en Workitects - met de steun van ESF. 

Lees ook

Tips bij het geven van feedback

Tips bij het geven van feedback

1. Houd het zo feitelijk en concreet mogelijk Benoem de feiten en vraag je op voorhand af waar je mogelijk een verkeerd beeld hebt. Beschrijf concreet waarneemba…

Reflectievragen feedback in team

Reflectievragen feedback in team

Met deze reflectievragen kun je jezelf en jouw team uitnodigen om na te denken over de mate waarin en de manier waarop feedback in jouw team aanwezig is. In grote teams …

360° feedback verlichtte mijn blinde vlek als coördinator

360° feedback verlichtte mijn blinde vlek als coördinator

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant werkt met 360° feedback. Coördinator Kristof Desair vertelt enthousiast over hun aanpak.…

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…