De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Elkaar feedback geven met Resp-ONS

Elkaar feedback geven met Resp-ONS

Deze methodiek is bedoeld om op een waarderende manier feedback en feedforward aan elkaar te geven in team.

Het is de bedoeling dat teamleden elkaar op een opbouwende manier inzicht geven in hun sterkten en talenten, die ze expliciet gaan benoemen, en tegelijk ook in ieders mogelijke werkpunten.

Resp-ONS biedt 16 vraagkaarten waarmee je actief feedback vraagt van je teamleden.

Dankzij het spelelement komt ieder om beurt aan bod en blijft de sfeer goed.

In bijlage:

Uitleg Methodiek Resp-ONS LiZet

Vraagkaarten Resp-Ons

Resp-ONS  maakt deel uit van de toolbox LiZet, ontwikkeld door AMS, Taborgroep en Workitects met de steun van ESF om aan de slag te gaan rond duurzame Loopbanen in Zelfsturende Teams. Dit zijn teams met een duidelijke gemeenschappelijke opdracht en vrijheid om taken/rollen (grotendeels) samen te verdelen. Het overkoepelende doel is aandacht  hebben voor de loopbanen van de teamleden, op een manier waarop dit ook de teamwerking ondersteunt. LiZeT biedt hiervoor 5 componenten en een check-it logica, met telkens één of meerdere tools onder: Loopbaanactief, Resultaatgericht, Bewust waardenvol, Competent (waar Resp-ONS deel van uitmaakt) en Georganiseerd.

Lees ook

Reflectievragen feedback in team

Reflectievragen feedback in team

Met deze reflectievragen kun je jezelf en jouw team uitnodigen om na te denken over de mate waarin en de manier waarop feedback in jouw team aanwezig is. In grote teams k…

Feedback geven aan sollicitanten

Feedback geven aan sollicitanten

Goed nieuws brengen aan gegeerde kandidaten, is vaak gauw gebeurd. Anders gesteld is het met de kandidaten die afvallen.

Tips bij het geven van feedback

Tips bij het geven van feedback

1. Houd het zo feitelijk en concreet mogelijk Benoem de feiten en vraag je op voorhand af waar je mogelijk een verkeerd beeld hebt. Beschrijf concreet waarneemba…