Reflectievragen feedback in team

Reflectievragen feedback in team

Met deze reflectievragen kun je jezelf en jouw team uitnodigen om na te denken over de mate waarin en de manier waarop feedback in jouw team aanwezig is.

In grote teams kan het zinvol zijn om in kleinere groepen te werken.

Per cluster van vragen bied je jouw teamleden aan om uit te wisselen. De essentie van deze gesprekken worden telkens teruggekoppeld.

Zorg ervoor dat aan het eind van de reflectie ook een aantal actiepunten of leerpunten worden benoemd. Deze kunnen zowel persoons- als teamgebonden zijn.

Doelstellingen:

  • Inzicht in de aanwezigheid en ruimte voor feedback in het team en van de direct leidinggevende.
  • Inzicht in de mate waarin feedback als moeilijk of makkelijk ervaren wordt.
  • Groeien in omgaan met feedback.

Commentaar van een HR-expert

Geert Vansieleghem geeft duiding bij deze tool.

Op welke vragen geeft de tool een antwoord?

De tool is in te zetten op het moment dat je wil werken aan een cultuur van feedback geven en ontvangen. De vraagstelling is oplossingsgericht opgebouwd.

Heb je deze tool al eens gebruikt?

Ik heb de tool op deze manier nog niet gebruikt. Wel zet ik een gelijkaardige vraagstelling in bij het werken aan feedbackcultuur. Door de nadruk te leggen op wanneer het wel al lukt en verder te bouwen naar een stapje van vooruitgang, geef je de deelnemers perspectief dat het haalbaar is om verder te groeien.
Een randvoorwaarde is zeker dat er voldoende veiligheid in de groep of het team is om dit thema bespreekbaar te maken. Wat daarbij helpt: opbouwen met oefeningen van waardering, combineren met talentenaanpak. De feedbackcultuur niet als iets problematisch, maar als een kans tot groei benaderen.

Is deze tool praktisch bruikbaar volgens jou?

De tool is perfect bruikbaar in combinatie met een training rond feedback geven en ontvangen. Deze tool is aanvullend op het oefenen op individueel vlak. Je kunt deze tool namelijk inzetten op het teamniveau.

Aanvullend: invulling geven aan het stapje vooruit en komen tot afspraken. Wat willen en zullen we concreet doen om dat stapje te zetten? Wie neemt welke rol daarin op? 


Lees ook

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Waar mensen samenleven, samen spelen of samenwerken gaan we over elkaars grenzen. Ook als professional kom je dus in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Soms is dat…

Elkaar feedback geven met Resp-ONS

Elkaar feedback geven met Resp-ONS

Deze methodiek is bedoeld om op een waarderende manier feedback en feedforward aan elkaar te geven in team.

De Wet van Sinterklaas: hoe de goedheiligman HR iets kan leren

De Wet van Sinterklaas: hoe de goedheiligman HR iets kan leren

Het is weer die tijd van het jaar. De tijd van speculaas, mandarijnen, en natuurlijk, de goedheiligman zelf: Sinterklaas. Terwijl we ons laten onderdompelen in de gezel…

Beste medewerker, hoe gaat het?

Beste medewerker, hoe gaat het?

Doctoraal onderzoeker Shana Mertens en professor Eveline Schollaert van UGent onderzochten het belang van een degelijke feedbackcultuur in ondernemingen. De kennis die ze…