De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Hoe maak je van telewerk een blijver?

Hoe maak je van telewerk een blijver?
Bron: Serv

Heb je vragen rond telewerk? De Serv verzamelt alle informatie en do’s en don’ts, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de website www.werkbaarwerk.be/telewerken.

Sinds het begin van de coronacrisis is telewerk voor veel ondernemingen de norm geworden. Hoe kunnen we de lessen die we vandaag leren incorporeren in onze dagelijkse praktijk post-corona? Veel ondernemers en werknemers hebben nog vragen en kampen met moeilijkheden. Hoe pakken ze telewerken best aan? Zijn er afspraken op papier nodig? Kan je te veel telewerken? Hoe hou je het eerlijk tegenover werknemers die niet kunnen thuiswerken?

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de Vlaamse sociale partners slaan daarom de handen in elkaar om een telewerkbeleid op te stellen met duidelijke afspraken en verwachtingen. Daarbij betrek je als onderneming best alle nodige partners zoals de HR-dienst en vakbonden en zijn afspraken rond bereikbaarheid en werktijd noodzakelijk. Anders vormen zich snel onduidelijke verwachtingen en kan dat leiden tot langere werkdagen met meer stress en een slechte werk-privébalans.

Werkbaarheidscheques om telewerken productief te verankeren

Bedrijven en organisaties staan er niet alleen voor. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits besliste om de werkbaarheidscheques tijdelijk uit te breiden ten gevolge van de coronacrisis. Met een werkbaarheidscheque kan je expertise inkopen tot 10.000 euro om zo als organisatie een versnelling hoger te schakelen op vlak van werkbaar werk. Verder komt er een investeringsoproep waarmee minister Crevits bedrijven financieel wil stimuleren om investeringen te doen die bijdragen aan structureel en werkbaar telewerk. Ook de sectoren worden ondersteund door de aanstelling van drie intersectorale adviseurs waarvan één zich toespitst op werkbaar werk en telewerk.

Hoeveel dagen telewerken?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een beperkt aantal dagen telewerken de meeste voordelen biedt, zowel voor de telewerker als voor het bedrijf/de organisatie. Eens je meer dan twee dagen per week aan thuiswerken doet, kunnen de nadelen beginnen doorwegen. De sociale afstand met de collega’s en de werkstress kunnen toenemen en de werk-privébalans kan onder druk komen. Het ideale aantal telewerkdagen hangt samen met de organisatiecultuur en de aard van het werk. Telewerken is ook niet voor alle functies mogelijk. In dat geval is het belangrijk om aandacht te geven aan autonomie of andere maatregelen om de werk-privébalans te bevorderen. Mogelijkheden zijn: soepeler omspringen met glij- en stamtijden, tijdregistratie loslaten en taakafspraken overlaten aan het team. Zo ontstaat er een gevoel van gelijkheid voor alle werknemers. Naast de functies die telewerken niet toelaten, zijn er ook medewerkers die niet kunnen telewerken omdat ze geen goede thuiswerkplek hebben. Een satellietkantoor of coworking space kan dan een uitkomst bieden.

Alle informatie op een plaats gebundeld: www.werkbaarwerk.be/telewerken

Bedrijfsleiders, HR-managers, leidinggevenden en werknemers zitten nog met veel vragen. De Serv/Stichting Innovatie & Arbeid verzamelde daarom op vraag van minister Crevits informatie over de do’s en don’ts van telewerken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Die info wordt verzameld op www.werkbaarwerk.be/telewerken.

Lees ook

Warme oproep: deel jouw innovatieve voorbeelden op vlak van personeelsbeleid!

Warme oproep: deel jouw innovatieve voorbeelden op vlak van personeelsbeleid!

Onder druk wordt steenkool diamant. De afgelopen maanden dienen de spectaculaire good practices op vlak van personeelsbeleid zich dan ook in sneltreinvaart aan.

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Door corona is thuiswerken in veel ondernemingen plots de norm. Terwijl de ene het als een noodzakelijk kwaad ziet, maakt de ander van de nood een deugd.

Onze meest gestelde HR-vragen

Onze meest gestelde HR-vragen

De social profit is een levendige sector met veel projecten en uitdagingen. En dus duiken er regelmatig vragen op, ook over medewerkersbeleid.