Wingerdbloei vindt geschikte tolk dankzij aangepaste selectieprocedure

Wingerdbloei vindt geschikte tolk dankzij aangepaste selectieprocedure

Wingerdbloei vond een halftijdse tolk Arabisch/Berbers die ook meehelpt in de administratie. Een aangepaste selectieprocedure met een praktijkproef leverde de geknipte kandidate op voor de job.

Daniël Bal is intern regisseur bij Begeleidingscentrum Wingerdbloei in Antwerpen. Hij staat in voor de sturing en opvolging van de kwaliteit van zorg. ‘De kwetsbare jongeren en gezinnen die we begeleiden, zijn van diverse culturele afkomst. Die diversiteit zien we graag zoveel mogelijk weerspiegeld bij onze medewerkers. Maar dat is niet zo eenvoudig waar te maken: we vinden niet altijd geschikte kandidaten voor de vaak diplomagebonden functies’, vertelt Daniël.

Wingerdbloei vzw is een begeleidingscentrum voor jongeren in problematische opvoedingssituaties en hun gezin. Van de 93 voltijds equivalenten, zijn 85,4 medewerkers rechtstreeks betrokken bij de zorg. Wingerdbloei heeft vestigingen in Deurne, Antwerpen en Borgerhout. Eigen aan Wingerdbloei is het inzetten op transparantie, open communicatie en responsabilisering, en dit zowel naar jongeren en hun gezin als naar medewerkers.

Wingerdbloei%20tuin_768px.jpg

Vacature zo gedetailleerd en concreet mogelijk

‘We zochten een halftijdse medewerker die zowel kon tolken als ondersteuning zou bieden in de administratie,’ vertelt Daniël. ‘Geen makkelijk profiel: we vroegen een diploma van het secundair onderwijs en een goede kennis van Berbers, Arabisch én Nederlands. Bovendien zou de tolk ook expliciete en gevoelige zaken moeten vertalen, wat niet evident is in Moslimculturen.’

Wingerdbloei postte de vacature op de website van VDAB en werd gecontacteerd door Silvia Van Cauter van Jobkanaal. ‘Zij gaf tips om de vacature concreter te maken, zoals het exacte loon vermelden en toevoegen welk percentage van de tijd de medewerker zou tolken’, zegt Daniël.

Brede verspreiding via de juiste kanalen

Jobkanaal hielp tevens om de vacature gericht te verspreiden via kanalen die het beoogde doelpubliek bereiken. ‘We contacteerden ondermeer Atlas - integratie & inburgering Antwerpen11.be en het Vlaams Minderhedenforum’, zegt Daniël. ‘We kregen een 30-tal brieven en cv’s. Niet alle kandidaten kwamen in aanmerking, maar we konden toch een 8-tal mensen uitnodigen voor een gesprek.’

Aangepaste praktijkgerichte selectieprocedure

Voor de eigenlijke selectie creëerde Wingerdbloei een levensechte situatie. De kandidaten moesten  aan een Marokkaanse vader vertalen wat de contextbegeleiders over zijn zoon te zeggen hadden. Twee medewerkers, iemand die Arabisch en iemand die Berbers sprak, beoordeelden de kwaliteit van de vertaling.

‘We lieten de contextbegeleiders gevoelige boodschappen communiceren rond seksualiteit en misbruik’, vertelt Daniel. ‘Enkele kandidaten weigerden dit te vertalen, anderen verbloemden de boodschap zodanig dat ze niet meer duidelijk was. Slechts drie kandidaten vertaalden de boodschap correct en zonder verpinken. We kozen uiteindelijk voor een vrouw die ondertussen al drie jaar bij ons werkt. Ze doet het nog steeds schitterend.’

Medewerkers blijven dankzij transparantie en inzetten op ontwikkeling

‘De meeste medewerkers blijven erg lang bij ons werken’, vertelt Daniël. ‘De transparantie en open communicatie die we naar de jongeren en hun gezinnen toe belangrijk vinden, trekken we door naar medewerkers. Onze visie en waarden zijn helder en we doen wat we zeggen.’

De meeste vacatures worden dan ook ingevuld via mond-tot-mondreclame. ‘We vragen veel van onze medewerkers, maar we bieden ook veel ontwikkelingskansen en leermogelijkheden. Onze organisatie is altijd in beweging en er zijn voortdurend nieuwe projecten waar medewerkers in kunnen stappen en mee kunnen creëren,’ zegt Daniel.

www.wingerdbloei.be

Lees ook

Op DUODay kon ik laten zien wat ik waard ben

Op DUODay kon ik laten zien wat ik waard ben

"Dankzij DUODay heb ik mezelf nogmaals kunnen bewijzen en kunnen laten zien wat ik waard ben. Daar ben ik heel blij om!", zegt Karina Spoel. Zij draaide mee in het HRwijs…

Checklist Diversiteit biedt oplossingen aan

Checklist Diversiteit biedt oplossingen aan

Marleen Vanlingen (directie) en Lise Crabbé (HR) deden de proef op de som. Ze gingen met de online Checklist Diversiteit na of hun dienstenchequebedrijf DF BalDeMo…

Diversiteit op de werkvloer: CAW Antwerpen en Oost-Brabant

Diversiteit op de werkvloer: CAW Antwerpen en Oost-Brabant

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) zijn zeer gekende structuren in Vlaanderen en Brussel. Hun eerste doelstelling is zorgen voor het welzijn van de bevolking, maa…

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?