De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Voorbeeld ontslagbeleid

Voorbeeld ontslagbeleid

In dit voorbeeld van een ontslagbeleid verduidelijkt vzw De Molenketjes de stappen die voorafgaan aan een (mogelijk) ontslag.

De nota bestaat uit twee luiken:

1.  Ondersteunen van de medewerker door de direct leidinggevende

2.  Een eventueel ‘werkpuntentraject’: blijft een medewerker bepaalde werkpunten vertonen die de kwaliteit van zijn of haar werk te veel in het gedrang brengen, ondanks feedback, coaching en aansturing, het bespreken van bepaalde tekorten tijdens een functioneringsgesprek, dan zal op een bepaald moment een ‘werkpuntentraject’ afgesproken worden.

Lees ook

Je medewerkers weer op het juiste spoor

Je medewerkers weer op het juiste spoor

Rotonde vzw uit Brasschaat volgt een afgelijnde procedure om medewerkers die onvoldoende functioneren bij te sturen en te ondersteunen.

Voorbeeld exitvragenlijst

Voorbeeld exitvragenlijst

Beknopte vragenlijst die als voorbereiding van een exitgesprek gebruikt kan worden.

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloo…