Voorbeeld ontslagbeleid

Voorbeeld ontslagbeleid

In dit voorbeeld van een ontslagbeleid verduidelijkt vzw De Molenketjes de stappen die voorafgaan aan een (mogelijk) ontslag.

De nota bestaat uit twee luiken:

1.  Ondersteunen van de medewerker door de direct leidinggevende

2.  Een eventueel ‘werkpuntentraject’: Soms blijft een medewerker bepaalde werkpunten vertonen die de kwaliteit van zijn of haar werk te veel in het gedrang brengen. Desondanks feedback, coaching en aansturing of het bespreken van bepaalde tekorten tijdens een functioneringsgesprek. In dat geval zal op een bepaald moment een ‘werkpuntentraject’ afgesproken worden.

Commentaar van een expert

De tool wil een duidelijke procedure aanbieden voor wanneer een medewerkers zijn functioneren in vraag wordt gesteld. Het geeft weer welke stappen er door de organisatie gezet worden wanneer feedback, coaching, aansturing niet tot een verbetering leiden. Het werkpunttraject en -nota wordt opgemaakt met concrete acties tot verbetering. 

Positief in de nota vind ik het aansporen tot een open feedbackcultuur in de organisatie en dit tussen alle niveaus. Uiteraard is er meer nodig dan een nota om te komen tot een open feedbackcultuur.

Persoonlijk vind ik de nota erg kort uitgewerkt. Ik mis meer toelichting over het waarom en hoe van coaching bijvoorbeeld. Ik zie het wel als een pluspunt dat er voldoende gekeken wordt naar welke ondersteunende maatregelen men kan nemen om tot de werkpunten van de medewerker positief te laten evolueren.

Ik denk dat iedere sociale onderneming gebaat is bij een zorgzame procedure bij mogelijk ontslag, waarin voldoende ondersteuningsmogelijkheden zijn opgenomen.

Deze tool kan een inspiratie zijn voor organisaties die graag een procedure ontwikkelen om met (mogelijk) ontslag om te gaan. Het werkpuntentraject maakt het zowel voor medewerker als voor werkgever concreet en objectiveert waar mogelijk.

Toch vind ik deze procedure summier uitgewerkt en redelijk vaag. Ik mis toelichting over het waarom en hoe van hun keuzes. Procedures moeten ook voldoende de visie van de organisatie uitstralen.

Ik geloof dat procedures alleen werken wanneer de geest en sfeer van de procedure voor iedereen helder genoeg is.

Liesbeth Lambrecht

Lees ook

Boemerang rekruteren

Boemerang rekruteren

1 op 2 van jouw ex-werknemers staat er voor open om terug te keren naar je organisatie, aldus de cijfers uit een bevraging door Acerta bij meer dan 1000 werknemers. Afsch…

Je medewerkers weer op het juiste spoor

Je medewerkers weer op het juiste spoor

Rotonde vzw uit Brasschaat volgt een afgelijnde procedure om medewerkers die onvoldoende functioneren bij te sturen en te ondersteunen.

Voorbeeld exitvragenlijst

Voorbeeld exitvragenlijst

Beknopte vragenlijst die als voorbereiding van een exitgesprek gebruikt kan worden.

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.…