De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Leiding geven: voor elke rol andere competenties

Leiding geven: voor elke rol andere competenties

Leiding geven vraagt de inzet van specifieke competenties. We lijsten enkele competenties op die eigen zijn aan leidinggeven, niet met het doel om volledig te zijn, wel om een idee te geven van welke kennis, vaardigheden en attitudes belangrijk kunnen zijn voor een leidinggevende. 

Die competenties houden natuurlijk verband met de taken en verantwoordelijkheden van een leidinggevende. Verder zijn ze afhankelijk van de organisatie en de rol die een leidinggevende opneemt in de organisatie (bijvoorbeeld als directielid of als direct leidinggevende). Verder beschikt elke leidinggevende best over vaardigheden als inlevingsvermogen, stressbestendigheid, prioriteiten kunnen stellen, zelfkennis en zelfkritisch vermogen, netwerken, samenwerken en klantgerichtheid.

Coachen

Managen

Leiden

Ondernemen

Communicatieve vaardigheden:

  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Gerichte vragen stellen

Kennis van zaken en in staat zijn kennis toe te passen

Initiatief nemen

Creativiteit : nieuwe producten/diensten bedenken

Feedback geven op waarneembaar gedrag

Organiseren

Visie ontwikkelen

Vernieuwend denken

Gesprekstechnieken beheersen

Plannen

Samenwerken met andere organisaties/leidinggevenden

Inspelen op maatschappelijke trends   

Motiveren

Beslissingsvaardigheid

Omgevingsgevoeligheid, vinger aan de pols houden  

Bereidheid om risico’s te nemen, te pionieren

Coachen

Opvolgen en controleren

Inspireren en overtuigen

Een netwerk uitbouwen:

  • Netwerken
  • Sociale media inzetten

Samenwerking stimuleren

Analyseren

Toekomstgericht denken en handelen

Durven falen, leren uit fouten

Delegeren

Naar buiten gericht: zaken promoten, bekend maken


Je competenties als leidinggevende ontwikkelen

Je competenties als leidinggevende ontwikkelen kan op vele manieren: bijvoorbeeld via een training coachend leidinggeven of via intervisie met collega leidinggevenden uit je eigen organisatie of uit bevriende organisaties. 

Als het gaat om het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden als helder communiceren, motiveren, feedback geven,... dan kan coaching een goed idee zijn. Je kan je bijvoorbeeld laten coachen door een collega leidinggevende of een externe coach die wat afstand heeft tot de organisatie.

Lees ook

HRwijs en VIVO lanceren vormingsaanbod voorjaar 2021 voor de social profit

HRwijs en VIVO lanceren vormingsaanbod voorjaar 2021 voor de social profit

Hoe specifieker en gerichter een opleiding is, des te krachtiger de boodschap overkomt. Daarom treden HRwijs en VIVO dit voorjaar naar buiten met een gezamenlijk en compl…

Het ABCD van veerkracht

Het ABCD van veerkracht

Door het coronavirus botsen sociale professionals op onbekende situaties. Overeind blijven als individu en team is een grote uitdaging.

Onze meest gestelde HR-vragen

Onze meest gestelde HR-vragen

De social profit is een levendige sector met veel projecten en uitdagingen. En dus duiken er regelmatig vragen op, ook over medewerkersbeleid.