De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Leiding geven: voor elke rol andere competenties

Leiding geven: voor elke rol andere competenties

Leiding geven vraagt de inzet van specifieke competenties. We lijsten enkele competenties op die eigen zijn aan leidinggeven, niet met het doel om volledig te zijn, wel om een idee te geven van welke kennis, vaardigheden en attitudes belangrijk kunnen zijn voor een leidinggevende. 

Die competenties houden natuurlijk verband met de taken en verantwoordelijkheden van een leidinggevende. Verder zijn ze afhankelijk van de organisatie en de rol die een leidinggevende opneemt in de organisatie (bijvoorbeeld als directielid of als direct leidinggevende). Verder beschikt elke leidinggevende best over vaardigheden als inlevingsvermogen, stressbestendigheid, prioriteiten kunnen stellen, zelfkennis en zelfkritisch vermogen, netwerken, samenwerken en klantgerichtheid.

Coachen

Managen

Leiden

Ondernemen

Communicatieve vaardigheden:

  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Gerichte vragen stellen

Kennis van zaken en in staat zijn kennis toe te passen

Initiatief nemen

Creativiteit : nieuwe producten/diensten bedenken

Feedback geven op waarneembaar gedrag

Organiseren

Visie ontwikkelen

Vernieuwend denken

Gesprekstechnieken beheersen

Plannen

Samenwerken met andere organisaties/leidinggevenden

Inspelen op maatschappelijke trends   

Motiveren

Beslissingsvaardigheid

Omgevingsgevoeligheid, vinger aan de pols houden  

Bereidheid om risico’s te nemen, te pionieren

Coachen

Opvolgen en controleren

Inspireren en overtuigen

Een netwerk uitbouwen:

  • Netwerken
  • Sociale media inzetten

Samenwerking stimuleren

Analyseren

Toekomstgericht denken en handelen

Durven falen, leren uit fouten

Delegeren

Naar buiten gericht: zaken promoten, bekend maken


Je competenties als leidinggevende ontwikkelen

Je competenties als leidinggevende ontwikkelen kan op vele manieren: bijvoorbeeld via een training coachend leidinggeven of via intervisie met collega leidinggevenden uit je eigen organisatie of uit bevriende organisaties. 

Als het gaat om het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden als helder communiceren, motiveren, feedback geven,... dan kan coaching een goed idee zijn. Je kan je bijvoorbeeld laten coachen door een collega leidinggevende of een externe coach die wat afstand heeft tot de organisatie.

Lees ook

Gratis HR-opleidingsaanbod

Gratis HR-opleidingsaanbod

Een gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s, speciaal voor sociale ondernemingen. 

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…