Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.

Het traject beschrijft de gesprekken en de stappen die ondernomen worden en bestaat uit 3 fasen: een signaalfase, een verbeterfase en een beoordelingsfase.

Rotonde vzw voert het traject op dit moment in haar werking uit. Lees hier hun getuigenis.

Commentaar van HR-expert Tom Vandooren

 • Op welke vragen geeft de tool een antwoord?
  Hoe handelen in de fase dat je vaststelt 'dat er iets schort'. Voor veel organisaties of leidinggevenden is dit een moeilijke, want weinig tastbare fase, die daarom juist te lang aansleept.

 • Hoe beoordeel je de tool?
  Goed onderbouwde tool, zeer doordacht en zakelijk opgesteld. Wel vrij omvangrijke en impactrijke aanpak. Moet haalbaar blijven. Een dergelijke zware procedure schept enerzijds wel duidelijkheid naar medewerkers toe, maar moet ook haalbaar zijn om waar te maken.
  Het outplacementtraject waarvan sprake (p.10) is enkel in specifieke omstandigheden verplicht. Het talentgericht werken waarvan sprake (p.4) komt minder aan bod. Vraag is ook of in deze procedure de door de organisatie opgelegde competenties en gedrag niet primeren op talenten?

 • Voor welke organisaties is deze tool het meest geschikt?
  Vrij goed uitgebouwde organisaties met een aparte HR-afdeling die als derde kan ingrijpen in de verhouding medewerker-leidinggevende.

 • Is deze tool praktisch bruikbaar? Zeker, maar op maat te vertalen naar mogelijkheden van organisaties. 

Bekijk hier het traject bijsturingsgesprekken van Rotonde vzw

Lees ook

Aanwezigheidsbeleid: visie en afspraken

Aanwezigheidsbeleid: visie en afspraken

Voor medewerkers is het belangrijk om te weten hoe de organisatie naar aan- en afwezigheid kijkt en welke de afspraken zijn. Leg de focus bij voorkeur op wat je wé…

Verzuim meten en begrijpen

Verzuim meten en begrijpen

De impact van verzuim op een organisatie is groot. Collega’s ervaren een zwaardere belasting, leidinggevenden moeten de planning veranderen en klanten krijgen …

Je medewerkers weer op het juiste spoor

Je medewerkers weer op het juiste spoor

Rotonde vzw uit Brasschaat volgt een afgelijnde procedure om medewerkers die onvoldoende functioneren bij te sturen en te ondersteunen.

Checklist telefonische ziekmelding

Checklist telefonische ziekmelding

Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen die je kan stellen om efficiënt om te …