Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.

 

Het traject beschrijft de gesprekken en de stappen die ondernomen worden en bestaat uit 3 fasen: een signaalfase, een verbeterfase en een beoordelingsfase.

Rotonde vzw voert het traject op dit moment in haar werking uit: alle feedback is dus welkom!


Commentaar van een HR-expert

Tom Vandooren geeft antwoord op een aantal vragen. 

Op welke vragen geeft de tool een antwoord?  

Hoe handelen in de fase dat je vaststelt 'dat er iets schort'. Voor veel organisaties/leidinggevenden is dit een moeilijke, want weinig tastbare fase, die daarom juist te lang aansleept.

Hoe beoordeel je de tool?

Goed onderbouwde tool, zeer doordacht en zakelijk opgesteld. Wel vrij omvangrijke en impactrijke aanpak. Moet haalbaar blijven. Een dergelijke zware procedure schept enerzijds wel duidelijkheid naar medewerkers toe, maar moet ook haalbaar zijn om waar te maken.

Het outplacementtraject waarvan sprake (p.10) is enkel in specifieke omstandigheden verplicht. Het talentgericht werken waarvan sprake (p.4) komt minder aan bod. Vraag is ook of in deze procedure de door de organisatie opgelegde competenties en gedrag niet primeren op talenten? 

Voor welke organisaties is deze tool het meest geschikt?            

Vrij goed uitgebouwde organisaties met een aparte HR-afdeling die als derde kan ingrijpen in de verhouding medewerker-leidinggevende. 

Is deze tool praktisch bruikbaar?     

Zeker, maar op maat te vertalen naar mogelijkheden van organisaties. 


Lees ook

Voorbeeld exitvragenlijst

Voorbeeld exitvragenlijst

Beknopte vragenlijst die als voorbereiding van een exitgesprek gebruikt kan worden.

Mijn Loopbaanplan

Mijn Loopbaanplan

Wil je meer ontwikkelkansen voor je medewerkers? Krijg je graag een beter inzicht in de talenten en beperkingen in hun huidige job? Benieuwd hoe je ze kunt versterken? Ko…

Voorbeeld ontslagbeleid

Voorbeeld ontslagbeleid

In dit voorbeeld van een ontslagbeleid verduidelijkt vzw De Molenketjes de stappen die voorafgaan aan een (mogelijk) ontslag.…

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen.