Poster stresshygiëne

Poster stresshygiëne

Een poster met tips rond stressvaardigheid, die bij De Ambrassade in de WC’s hangt.

Op de personeelsdriedaagse van De Ambrassade in 2017 kregen ze een sessie over stressmanagement. Als organisatie vonden ze het belangrijk om hier even bij stil te staan. Om dit niet te vergeten was er een collega die spontaan een herwerking maakte van een poster in de toiletten over handhygiëne. En dus hangt er nu ook een stresshygiëne poster op onze toiletten. En omdat deze zeer gegeerd is, maakte De Ambrassade hem voor jou ook beschikbaar.

Veel plezier er mee!

Download nu de poster stresshygiëne en maak ook jullie sanitaire ruimtes wat boeiender

Commentaar van een expert

“Het is een fijne poster, en in sommige situaties kan deze van pas komen. Wel ben ik ervan overtuigd dat echt werken rond stress op het werk, meer moet zijn dan enkel het verspreiden van posters.

Op de poster staan meerdere elementen opgesomd die binnen een organisatie kunnen worden uitgewerkt. Immers, als werkgever heb je vaak ook enige impact op deze factoren. Ondersteunen wij medewerkers om te richten op wat goed gaat? Verwachten wij niet dat ze ’s avonds ook nog hun e-mails beantwoorden? Is er een aanbod binnen of buiten de organisatie over waar men terecht kan om te spreken over stress? …

De verantwoordelijkheid ligt bij beide partijen. Dus, enkel het ophangen van een poster zal niet voldoende zijn.

In geval dat een organisatie zelf geen zorg draagt voor de werkstress van zijn medewerkers, kan zo’n poster (die een oproep doet tot het individu) zelfs tot frustratie leiden.”

Mieke Vandorpe

Wil je je graag verdiepen in deze materie? Schrijf je dan in voor onze vorming over het thema stress -en burnoutmanagement.

Lees ook

Preventie van burn-out

Preventie van burn-out

Je kan als organisatie verschillende acties ondernemen om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen. Zelfzorg aanmoedigen bij je medewerkers, werkstress tegengaan en inz…

Gespreksleidraad werkstress

Gespreksleidraad werkstress

Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen.

Affiches om burn-out bespreekbaar te maken

Affiches om burn-out bespreekbaar te maken

Wil je binnen je eigen organisatie inzetten op het bespreekbaar maken van burn-out?  Zorgnet-Icuro, één van de HRwijs-partners, ontwierp …