Affiches om burn-out bespreekbaar te maken

Affiches om burn-out bespreekbaar te maken

Wil je binnen je eigen organisatie inzetten op het bespreekbaar maken van burn-out?  Zorgnet-Icuro, één van de HRwijs-partners, ontwierp een affichecampagne!

De affichecampagne bestaat uit drie luiken:

Je kan de affiches zelf downloaden en afprinten om op te hangen. Leden van Zorgnet-Icuro kunnen ook gedrukte affiches bijbestellen via post@zorgneticuro.be

Hang best niet enkel de affiches op maar bespreek ze ook actief. Je kan bijvoorbeeld elk teamoverleg één van de tips bekijken: 'doen wij dit? hoe doen we dit? kunnen we het nog beter doen in de toekomst?'.

Burn-out is immers een complex probleem waarvoor we de ogen niet (langer) kunnen en mogen sluiten.

Wens je meer informatie over deze thematiek? Inspiratie vind je zeker in het boek “Burn-out in de zorg” van Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis en Erik Franck.

Commentaar van een HR-expert

"Deze affiche wil de aandacht vestigen op thematiek van burn-out. Het ophangen van affiches zorgt wel voor bewustmaking in de organisatie, maar 'zorgen voor elkaar' en 'zorgen voor medewerkers' zijn slogans die ook praktische vertaling moeten krijgen in acties. De affiches lijken me wel geschikt in een totaalaanpak rond burn-outpreventie, waar de affiches duidelijk maken dat het thema leeft in de organisatie. Enkel afficheren zonder plan lijkt me weinig zinvol. De 'look' lijkt me vooral geschikt in organisaties in de social profit algemeen, minder in bijvoorbeeld productieomgevingen. " - Katrien Seynaeve

Lees ook

Burnout Assessment Tool (BAT)

Burnout Assessment Tool (BAT)

De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven heeft in 2019 een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om op een betrouwbare manier vast te s…

Online zelftest burn-out

Online zelftest burn-out

Meet je huidige niveau van stress, angst of depressie online met een zelftest.

Checklist deconnecteren

Checklist deconnecteren

De arbeidsdeal garandeert het recht op deconnectie, wat zoveel betekent als het recht om na de werkuren niet gestoord te worden door het werk. IDEWE ontwikkelde een check…

Checklists re-integratie op het werk

Checklists re-integratie op het werk

De FOD WASO heeft een instrument gemaakt om jou als werkgever te helpen bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers op de werkvloer. Ben jij betrokken bij he…