De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Gespreksleidraad werkstress

Gespreksleidraad werkstress

Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

De leidraad bestaat uit 12 gesprekskaarten. Iedere gesprekskaart belicht een thema, bv oorzaken van werkstress, aanpak van werkstress, werk en privé, en signalen van stress of overbelasting.


Commentaar van een HR-expert

"Deze tool kan helpen voor leidinggevenden en collega's die moeilijk praten, hij biedt een structuur. De tool kan ook gewoon als inspiratie gebruikt worden door de leidinggevenden of HR om het thema bespreekbaar te maken." 

Els Haüser

Lees ook

Charlotte Auwers

Charlotte Auwers

Charlotte is sinds 2014 actief als adviseur voor Probis Consult, een innovatieve gespecialiseerde advies- en dienstenorganisatie voor zorg- welzijns- en overheidsinstelli…

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen.

Checklist telefonische ziekmelding

Checklist telefonische ziekmelding

Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen die je kan stellen om efficiënt om te …