De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen.

Dit is een individueel instrument voor de zorgverlener om morele stress bij zichzelf te herkennen en hulpbronnen en risicoverhogende factoren in kaart te brengen, met tips om het thema bespreekbaar te maken. Het instrument kan worden gebruikt als inhoudelijke voorbereiding op bijvoorbeeld een intervisie of een functioneringsgesprek.

Doelstellingen:

  • medewerkers kunnen morele stress bij zichzelf detecteren.
  • medewerkers krijgen een zicht op de eigen risicofactoren en hulpbronnen
  • medewerkers kunnen in de toekomst morele stress bij zichzelf herkennen
  • leidinggevenden kunnen morele stress bij medewerkers detecteren
  • leidinggevenden en medewerkers kunnen aan de hand van dit instrument morele stress bespreekbaar maken (bijv. tijdens functioneringsgesprekken)

Meer info? Neem dan zeker eens een kijkje op de website www.morelestress.be

Lees ook

Morele stress … een kans om te groeien naar morele veerkracht!

Morele stress … een kans om te groeien naar morele veerkracht!

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen. 

Morele stressthermometer

Morele stressthermometer

Doel van dit instrument is het detecteren van (mate van) morele stress bij individuele medewerkers via een laagdrempelig, gevalideerd meetinstrument.

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…